NSR med liste for både by og distrikt i Gáisi valgkrets

Norske Samers Riksforbund (NSR) er nå klare med sine kandidater til sametingsvalget i Gáisi valgkrets, og på toppen av lista finner man NSR-leder Runar Myrnes Balto, Sandra Márjá West, Henrik Olsen og Sara Katrine Aleksandersen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
17.03.2021
NSR

NSR med liste for både by og distrikt i Gáisi valgkrets

– Gáisi er en stor valgkrets med et stort mangfold. Her finnes både Tromsø og samiske bygder på innlandet og langs kysten. Valgstyret har vært opptatt av at dette må gjenspeiles i NSRs liste til sametingsvalget, og vi er godt fornøyd med en liste som representerer både by og land med god kjønnsbalanse og aldersspredning, sier leder for NSRs valgstyre i Gáisi, Hilde Pedersen.

Følgende kandidater skal representere NSR fra Gáisi valgkrets i Sametingsvalget 2021:

 1. Runar Myrnes Balto (1987) – NSR-leder, Romsa/Tromsø
 2. Sandra Márjá West (1990) – Festivalleder, Gáivuotna/Kåfjord
 3. Henrik Olsen (1970) – Politiker, Gáivuotna/Kåfjord
 4. Sara Katrine Aleksandersen (2001) – Selvstendig næringsdrivende/student, Romsa/Tromsø
 5. Vidar Andersen (1978) – Rådgiver, Romsa/Tromsø
 6. Ane-Alis Vatne Johansen (1990) – Lærer, Gáivuotna/Kåfjord
 7. Niko-Mihkal Valkeapää (1968) – Musiker, Romsa/Tromsø
 8. Karen Anette Anti (1972) – Reindriftsutøver, Málatvuopmi/Målselv
 9. Åge Tobiassen (1953) – Kulturarbeider, Sážžá/Senja
 10. Camilla Brattland (1980) – Førsteamanuensis, Romsa/Tromsø
 11. Rolf Johansen (1954) – Pensjonist/konsulent, Ivgu/Lyngen
 12. Anne Dalheim (1949) – Pensjonist, Omasvuotna/Storfjord

Vil ha tiltak for både by og distrikt

NSR-leder og 1. kandidat Runar Myrnes Balto, som bor I Tromsø, påpeker at han ønsker å være en talsperson for samene i valgkretsen både på Sametinget og overfor kommunene. Han ser på samarbeidet som han var med på å dra i gang med Tromsø kommune om #doarváidál #noknu-oppropret er et godt utgangspunkt for å få til enda mer fremover.

– Vi trenger en utvikling av lokale tilbud i Gáisi. I Tromsø for må for eksempel Samisk hus på plass nå, opplæringstilbudet til våre barn og unge må bli bedre, og hele Tromsø må få lære om byens samiske historie. Hvis jeg er så heldig å bli innvalgt, så vil en viktig oppgave bli å holde både Sametinget og kommunene ansvarlig, sier 1. kandidat Runar Myrnes Balto.

Jeg har selv valgt å flytte hjem til Manndalen i Kåfjord, og jeg brenner for at andre unge skal få muligheten til å gjøre det samme.

NSR går blant annet til valg på en samisk tilflyttingsplan. Det skal satses på tiltak som gjør de samiske bygdene attraktiv blant annet for samiske unge i etableringsfasen. Det er også 2. kandidat Sandra Márjá West opptatt av.

– Jeg har selv valgt å flytte hjem til Manndalen i Kåfjord, og jeg brenner for at andre unge skal få muligheten til å gjøre det samme. Levende samiske bygder er kanskje det viktigste grunnlaget for samisk språk og kultur, og det må bli billigere for unge å bygge hus i distriktene, sier West.

 

Vil kjempe for fiskeriene og de samiske primærnæringene

Henrik Olsen er fra Gáivuotna/Kåfjord og har sittet på Sametinget siden 2013. Det meste av tiden som medlem av Sametingsrådet, med ansvar for blant annet kultur, helse og budsjett.

– Ressurskampen i nord et viktig felt for Sametinget å engasjere seg på. Fiskeriene er samenes viktigste ressurs. Interessen fra unge er stor for å komme inn i fiskeriene, men få har mulighet til å få egen kvote. Denne skjevfordelingen av tilgang og eierskap til ressursene er vår viktigste kamp framover, sier Olsen.

Næringene våre er avhengig av arealer og det naturmangfoldet som finnes i de områdene.

Sara Katrine Aleksandersen er valgt som 4. kandidat på NSRs liste i Gáisi. Aleksandersen er 20 år og kommer fra Kvaløya og har tilknytning til Kautokeino, og nå stiller hun til valg for første gang

– Jeg stiller til valg fordi jeg vil sikre at jeg og andre unge samer har en forutsigbar framtid i de samiske primærnæringene. Næringene våre er avhengig av arealer og det naturmangfoldet som finnes i de områdene. Jeg er spent på hva dette vervet vil bringe og tror at jeg kommer til å lære mye. Det blir nok en bratt læringskurve, men jeg føler meg trygg på at det vil gå bra, sier Aleksandersen.

Et Sameting nært folket

Vidar Andersen er bosatt i Tromsø og er i dag NSRs politiske nestleder. Andersen er nominert på 5. plass på NSRs liste i Gáisi valgkrets.

– Jeg ønsker å jobbe for at Sametinget fortsetter å være tilstede for samer, en garantist for samiske rettigheter, og et organ for utvikling på samenes egne premisser. En konkret sak er å legge til rette for samisk språkutvikling på nye arenaer, og med teknologi som verktøy, sier Andersen

Vi trenger gode skoler og barnehager og steder der vi kan møtes.

På 6. plass finner man Ane-Alis Vatne Johansen fra Manndalen, og hun jobber som lærer. Hun er opptatt av språk, kultur og tradisjon.

– For meg er det kjempeviktig at alle samiske barn får lære samisk, slik at vi sammen kan styrke barnas samiske identitet. Vi trenger gode skoler og barnehager og steder der vi kan møtes. De samiske språksentrene er kjempeviktige, og vi må etablere nye språksentre og styrke den gode jobben som de allerede gjør, sier Johansen.