Nordkalottfolkets manglende hensyn til dyrevern

Vedtaket i nasjonalparkstyret i Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark der Lars Monsens firma fikk nei til å ferdes i nærheten av rein i en sårbar tid handler nemlig om hensynet til dyr. Det handler ikke om hvorvidt noen samer er bedre enn andre.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
31.05.2022
NSR

Nordkalottfolkets manglende hensyn til dyrevern

Skrevet av: Vidar Andersen (Leder)

Jeg noterer meg at Nordkalottfolket ikke har respekt for det levende livet i samiske områder. De vil heller snakke om folk skal kunne gjøre hva dem vil, uten å ta hensyn til reinens ve og vel. Vedtaket i nasjonalparkstyret i Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark der Lars Monsens firma fikk nei til å ferdes i nærheten av rein i en sårbar tid handler nemlig om hensynet til dyr. Det handler ikke om hvorvidt noen samer er bedre enn andre.

De mener derimot at dette egentlig er en kamp mellom reindrifta og resten av samfunnet, dette handler visstnok om hvem som har «riktig» samisk identitet, om at samer utenfor reindrifta blir diskriminert. Nordkalottfolket har åpenbart vært i det kreative hjørnet, vi i NSR blir av en eller annen underlig årsak dratt inn i dette verdensbildet. Vi deler imidlertid ikke dette samfunnssynet der samer er splittet i ulike grupper, snarere har vårt syn vært det motsatte i de over femti årene vi har eksistert.

Sårbare kalver og simler må beskyttes i en tid der kalvene fødes og ikke er så sterke. Om simla og kalven skilles vil kalven dø etter en viss tid, og uansett er den sårbar for å bli tatt av rovdyr. Det er denne kunnskapen som ble lagt til grunn for vedtaket i saka, det er dette som er den viktigste faglige vurderingen.

Å ta slike hensyn for dyr og omgivelsenes beste er det samme som andre også gjør. Fiskeren gjør det, bonden gjør det og utmarksbrukere tar også hensyn, for eksempel når vassdrag blir skikkelig forvaltet, skogen blir godt tatt vare på, når det blir fisket passelig med fisk i vannene, og moltebæra får stå i fred til den blir plukket. Ja, det er slik mange av oss både i og utenfor reindrifta har blitt opplært – vi tar ikke mer enn det vi behøver, og lar resten bli igjen. Og det er derfor det er viktig å få anerkjent samiske rettigheter, slik at vi sammen kan forvalte dette på best mulig måte.

Både Nordkalottfolkets leder Toril Bakken Kåven, og deres politiske rådgiver Vibeke Larsen bruker Lars Monsen som et argument for sine syn, men saken handler overhodet ikke om Monsen. Monsen er eier av et firma som fikk nei til å drive med hundekjøring på et tidspunkt kalven og simla trenger ro. Reaksjonene mot hans utsagn handler ikke om hans formelle rett til å klage, som Vibeke Larsen ser ut til å mene. Reaksjonene kommer mot hans ganske så spesielle utsagn der mener at den reindriftsfaglige vurderingen som ble gitt er en protest «i kjent sørsamisk stil». I tillegg får han en lengre argumentasjonsrekke på trykk der han begrunner dette synet. (Dagbladet 6. mai 2022)

Et sted å begynne er en gjensidig respekt, og ydmykhet for det levende livet

Vi skal heller være glade for at vi har en forvaltning som fungerer, og som i denne sammenhengen beskytter det levende livet som blir til om våren, og i denne saksbehandlinga har tradisjonell kunnskap heldigvis blitt lagt betydelig vekt på.

Da er vi ved kjernen som forener oss alle, nemlig at vi har et felles ansvar for å verne områder gjennom forsvarlig bruk og god forvaltning av våre områder. Et sted å begynne er en gjensidig respekt, og ydmykhet for det levende livet.