Nei til vindkraft i samiske områder

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) la i april frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging, som forteller hvilke områder NVE ønsker å bygge vindkraft i Norge. Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at reindriftsområder tas ut av planen, og at det ikke bygges mer vindkraft i samiske områder. 

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.06.2019
NSR

Nei til vindkraft i samiske områder

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) la i april frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging, som forteller hvilke områder NVE ønsker å bygge vindkraft i Norge. Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at reindriftsområder tas ut av planen, og at det ikke bygges mer vindkraft i samiske områder.

Vi samer har allerede mistet alt for mye land til vindkraftutbygging.

– NSR krever at de foreslåtte områdene i Vest-Finnmark og i de sørsamiske områdene tas ut av nasjonal ramme for vindkraft. Vi samer har allerede mistet alt for mye land til vindkraftutbygging, sier Nora Marie Bransfjell fra NSR.

NSR er likevel fornøyd med at utbygningssystemet i Norge nå går over til mer helhetlige planer,  men reagerer på at samiske innsigelser gis altfor lav vekt.

– Utbygningspolitikken til nå har ført til at reindrifta mister land bit for bit, og derfor ønsker vi en mer helhetlig vindkraftpolitikk velkommen. Men det forutsetter at samiske innspill tas på alvor. Det er helt uakseptabelt at mer samisk beiteland blir tatt til vindkraftutbygging, sier Mathis Nilsen Eira, NSR-representant fra Ávjovárri.

Det er det et kjempeparadoks at villreinen får et så mye sterkere vern enn samisk tamreindrift.

Som eksempel nevner Ann Karin Kvernmo, NSR representant fra Vesthavet, at villrein er et eksklusjonsgrunnlag i nasjonal ramme for vindkraft, samtidig som NVE ønsker vindkraftutbygging i områder med samisk tamreindrift.

– Villrein er for eksempel et eksklusjonsgrunnlag, et no go for utbygging i nasjonal ramme for vindkraft. Det er det et kjempeparadoks at villreinen får et så mye sterkere vern enn samisk tamreindrift, som skal være beskyttet av både norsk lov og internasjonale menneskerettigheter, avslutter Ann Karin Kvernmo.