Livet kan bare forstås baklengs

I dag overleverte sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Det er fem år med granskning av fornorskningen av samene, kvenene, skogfinner og norskfinner som Stortinget tok i mot. Sannheten er her og det vil bli tøft fremover.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.06.2023
NSR

Livet kan bare forstås baklengs

Det er over 760 fortellinger fra personer som har delt sine private historier om ting de kanskje ville ha fortsatt å tie om. Vi har visst mye om fornorskningen, men vi har ikke visst hele sannheten. Vi har oldeforeldre, besteforeldre og mange har ennå foreldre i livet som har opplevd ting de egentlig ikke vil snakke om. 

Hele rapporten leses opp i sin helhet fra Nationaltheateret og streames på NRK. Det er forventet å ta 35 timer, og opplesningen har fått tittelen “Norge lytter”. Det er en betegnende tittel som sier noe om forventningene man har til denne. Vi bør lytte. Hele Norge bør lytte til sannheten som nå kommer.

Vi skal ikke bare lytte, men vi bør gi oss tid til å forstå hva som er skjedd.

Vi skal ikke bare lytte, men vi bør gi oss tid til å forstå hva som er skjedd. Vi må også være forberedt på at dette kan bli vondt for mange. Ikke bare for de som har åpnet opp, men for de som ennå sitter inne med sine historier kan det bli tøft å få høre tilsvarende fortellinger fra andre. For andre kan det også være tøft å høre hvordan andre har hatt det.

Kommisjonen har blitt satt ned av Stortinget, og det er også de som mottar denne rapporten. Det er de som skal følge den opp. Men det fratar ikke oss andre ansvaret om å ta vare på hverandre. Kommisjonen har gransket fornorskningen av norskfinnene, skogfinnene, kvenene og samene, og det er viktig at vi er raus med hverandre og ikke minst respekterer at vi er både like og ulike, og at både sannheten og tiltakene ikke nødvendigvis er de samme for alle.

Man kan heller ikke forsone seg alene, det forplikter hele samfunnet om vi skal lykkes.

Ut i fra media og debattinnlegg aner vi en strategi som går på å få andre til å tro at samene har fått så mye, og så mye mer enn andre folk. Jeg vil tro at vi lykkes enda bedre om vi klarer å holde fokus på at det er staten som nå skal følge opp rapporten og tiltak, og at vi ikke lar naget gå utover folk som ikke har dette ansvaret. Men det er klart, det skal være gode og fungerende tiltak for de ulike gruppene, og noen av tiltakene vil nok kreve tid før iverksettelse. I ventetiden skal vi ikke påføre andre folk mer skam, men vi må være åpen for at det kan være ulike forsonende prosesser for de ulike gruppene. Man kan heller ikke forsone seg alene, det forplikter hele samfunnet om vi skal lykkes. Og ønske hverandre vel er et viktig premiss for å lykkes.

Jeg ønsker oss alle godt i prosessene som nå kommer og avslutter med et sitat fra den danske filosofen Søren Kierkegaard: «Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs”.