Lávvuleir i Kvalsund

Hammerfest og Kvalsund er åsted for to store samiske rettighetssaker i 2019. Derfor inviterer Norske Samers Riksforbund til lávvuleir ved Repparfjorden med samtaler, kulturelt program og alliansebygging lørdag 14. september fra klokken 13.30.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.09.2019
NSR

Lávvuleir i Kvalsund

På programmet står samtaler med Mearrasiida, med latinamerikanske urfolksaktivister, befaringer til det tidligere gruveområdet på Gumpenjunni, og en markering mot tvangsslaktinga av Jovvset Ántes reinflokk i deres reingjerde i Čoavdavággi. For at alle skal få muligheten til å dra på omvisning, deles deltagerne i to grupper. Under finner dere programmet for dagen. Velkommen!

1330    Markering i Jovsset Ánte Saras reingjerde i Čoavddavággi

1430    Offisiell åpning av lávvucamp i Veaiggosvuotna

Temaer: sjøsamisk historie og identitet & aksjonisme og solidaritet

I tillegg til programmet listet nedenfor vil der være lávvu hvor kjøtt røykes, og man vil kunne bidra til dagens matlaging. Kaffe skal kokes, kjøtt skal tilberedes til middag, kanskje skal blodpannekaker og klappakaker steikes, og kaffeosten må i alle fall æres.

1500 Befaring Gumpenjunni og tidligere gruvedrift (bilkortesje pulje #1, 60 min)

1500 Sjøsamisk historie og identitet (lávvu #1, 30 min)

Mearrasiida snakker om regionens sjøsamiske historie og arealkamp

v/ Thomas Hansen og Kjell Derås

1530 Palmer & Poesi (lávvu #1, 30 min)

            Dikt og poesi v/ Marion Palmer, sjøsame fra Fálesnuorri

1600 Mistica-seremoni / solidaritetslávvu (lávvu #2, 30 min)

Latin-Amerikagruppene i Norge holder en seremoni ofte brukt i latinamerikanske sosiale bevegelser, og brigadister fra Latin-Amerika forteller fra liknende rettighetskamper i egne områder

1630 Aksjon Nussir (lávvu #2, 30 min)

Aksjonsworkshop v/ Natur og Ungdom

1700 Befaring Gumpenjunni og tidligere gruvedrift (bilkortesje pulje #2, 60 min)

1700 Sjøsamisk historie og identitet (lávvu #1, 30 min)

Mearrasiida snakker om regionens sjøsamiske historie og arealkamp

v/ Thomas Hansen og Kjell Derås

1730 Palmer & Poesi (lávvu #1, 30 min)

            Dikt og poesi v/ Marion Palmer, sjøsame fra Fálesnuorri

1800 Mistica-seremoni / solidaritetslávvu (lávvu #2, 30 min)

Latin-Amerikagruppene i Norge holder en seremoni ofte brukt i latin amerikanske sosiale bevegelser, og brigadister fra Latin-Amerika forteller fra liknende rettighetskamper i egne områder

1830 Aksjon Nussir (lávvu #2, 30 min)

Aksjonsworkshop v/ Natur og Ungdom

1900    Middag

Vi spiser middag som er gitt oss av området

2000    Avslutning

Campen vil være åpen utover kvelden, men nå vil transport til hotellet starte