Landsmøteresolusjoner 2018

Ved NSRs landsmøte i Kautokeino 31 november til 1 desember 2018, ble det vedtatt 21 resolusjoner, om temaer fra oppdrett, til språkopplæring.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.02.2019
NSR

Landsmøteresolusjoner 2018

 

Du kan lese alle de vedtatte resolusjonene her. 

Følgende resolusjoner ble vedtatt av NSRs landsmøte:

 1. Fjordarven – Oppdrettsnæringen og dens innvirkning på fjordfiskernes og lokalbefolkningens fremtid;
 2.  Jovsset Ánte-ášši;
 3. Sámi joatkka- ja boazoskuvla ja Beaivváš;
 4. Sannhetskommisjonen;
 5. Oktasaš Sápmi. Oktasaš oahppoplánat Sámis;
 6. Et samisk perspektiv i høyere utdanning og forskning;
 7. Sjøsamers rett til fiske;
 8. Ásahit sámi kulturfoandda;
 9. Ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon må på plass
 10. Samisk kunst i det offentlige rom
 11. Nullpunktet
 12. Språkopplæring
 13. Polarheltene Must og Savio beæres med statue
 14. Geaidnugalbin
 15. Klimaendringer og konsekvenser
 16. Utbygginger i samiske områder
 17. Opprettelse av felles samisk prinsipp- og etikkråd
 18. Utvikling av mindre samiske bosetningsområder
 19. Veahkkaválddálašvuohta Sáme searvvodagas/overgrep og vold  i samisk samfunn
 20. Tapt land på må gis tilbake til rørossamene
 21. NSR er i mot gruvedrift på Nasafjel