Kun rein, kofte og samisk språk?

Debatt er bra og sunt for demokratier, og en forutsetning for politikkutvikling. For at debatten skal være konstruktiv er det en forutsetning at debatten foregår på et redelig nivå.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
28.10.2022
NSR

Kun rein, kofte og samisk språk?

Debattinnlegg av Beaska Niillas, parlamentarisk leder for Norske Samer Riksforbund (NSR).

Debatt er bra og sunt for demokratier, og en forutsetning for politikkutvikling. Og Nordkalottfolket bidrar til debatt, sist med innlegg fra Vibeke Larsen.

For at debatten skal være konstruktiv er det en forutsetning at debatten foregår på et redelig nivå. Det er ikke redelig å tillegge andre meninger de ikke har, for så å argumentere mot meningene. Det sier noe om manglende verdighet i det politiske ordskiftet når man forsøker å gjøre språk, identitet og følelser til partipolitiske spørsmål uten at det finnes politisk uenighet i saken.

Også NKF har intensjoner om et likeverdig Sápmi i framtida, så den intensjonen deler vi til det fulle. Vi deler imidlertid ikke ikke konklusjonene da de ikke sjeldent baserer seg på et bilde av virkeligheten som vi ikke kjenner oss igjen i. Vi skulle derfor sett at Nordkalottfolket holdt et mer verdig ordskifte, der de ikke tilegner andre meninger de ikke har – og debatterer mot de meningene. Dette er typisk stråmannsargumentasjon der man debatterer mot stråmennene som man setter opp, i stedet for virkeligheten.

Nordkalotfolket påstår at de: “utfordrer den samiske «sannheten» om at det er rein, kofte og samisk språk som gjør deg til same god nok”. Dette har ikke rot i den politiske realiteten i samepolitikken.

Det er kun stråmanns-argumentasjon når det forsøkes å skape et bilde om at ingen andre i samepolitikken jobber for alle samer.

Vi i NSR har helt siden starten, for over 50 år siden, jobbet med politikk over et veldig bredt spekter. Det er kun stråmannsargumentasjon når det forsøkes å skape et bilde om at ingen andre i samepolitikken jobber for alle samer. NSRs første landsmøteresolusjon om samiske næringer fra 1969 handlet for eksempel om fredning av Porsangerfjorden, mot fiske med snurpere og trål.

NSR har over de siste 50 år med våre sameforeninger i hele landet holdt språkkurs, matkurs, kurs i koftesøm, lært folk å sanke urter og medisiner, hatt kurs om urfolksrett, og alt mulig annet man kan tenke seg. Og dette fortsetter i våre lokalforeninger, også i nye former –koftesøm har blitt duodji-LAN, og språkkurs drives også digitalt. Dette har vært et samfunnsengasjement som har vært viktig for utallige samer, og alle har vært velkomne til våre aktiviteter.

Nordkalottfolket uttaler at “Vår politikk utfordrer holdningen om at reindriftsnæringen skal ha enerett i utmarka. Vår politikk krever likeverd også blant samer, ikke bare likeverd mellom samer og det norske samfunnet.”

Det er ingen som jobber politisk for at reindrifta skal ha enerett i utmarka. Det er tvert imot opparbeidet rettigheter i Sápmi i alle samfunnslag og områder. Retten til jakt, fiske, fangst, sanking, gammeplasser, reindrift og jordbruk er del av det samiske mangfoldet. De fleste av oss, inkludert meg selv, er ikke i reindrifta. Men reindrifta er utvilsomt en sentral samisk kulturbærer og dermed viktig for oss alle.

På samme måte er det sjøsamiske fisket en viktig samisk kulturbærer. Og derfor kunne ikke NSR godta at sjøsamenes rett til fiske ikke ble lovfestet da Kystfiskeutvalgets forslag skulle følges opp. Dessverre gikk et flertall på Sametinget, som inkluderte Nordkalottfolket, med på å ikke lovfeste sjøsamenes rett til fiske.

Når grunnlaget for reindrift, fiske og annet naturbruk trues, så trues også samisk kultur som helhet. Derfor er det betimelig å spørre hvor Nordkalottfolket står i Fosen-saka. Hvorfor gir ikke Nordkalottfolket en likeverdig oppmerksomhet til reindriftssamene på Fosen, som har fått krenket sine menneskerettigheter?

Nordkalottfolket hevder at deres «politikk provoserer den «vedtatte» sannhet om hva en same er og hvordan vi bygger gode samfunn for samer – disse bygger vi sammen med andre innenfor det norske samfunnet».

Når påstander påstås mange nok ganger, så er jo det også noe som lager “vedtatte sannheter»

Jeg tror det er på tide å undersøke hvem det er som har vedtatt dette verdensbildet? Min mistanke er at det kommer veldig an på perspektiver. Når påstander påstås mange nok ganger så er jo det også noe som lager “vedtatte sannheter”, som ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten.

Så Vibeke Larsen setter søkelys på noe veldig viktig, når hun oppfordrer til inkludering og likeverd og at vi må legge til rette for alle samer i samfunnet. Det er vi alle enige om. Så la oss ikke si ting om hverandre som ikke er sant, eller komme med påstander som ikke har rot i den politiske virkeligheten.

Om man i debatten klarer å leve opp til dette, så tror jeg at vi skal kunne komme lengre i arbeidet med et likeverdig og inkluderende Sápmi for alle samer. Vi trenger ikke sette samer opp mot hverandre for å få til det.

Sápmi er for alle samer. Vi trenger ikke sette samer opp mot hverandre for å få til det!