Krever et løft for samiske museer

I 2021 skal regjeringa legge frem stortingsmelding om museer. Jovna Vars Smuk, sametingsrepresentant fra NSR-Sáb mener at stortingsmeldinga må legge opp til et løft for samiske museum.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
27.08.2020
NSR

Krever et løft for samiske museer

– Jeg forventer at stortingsmeldinga også omhandler de samiske museene, at det legges opp strategier for å møte de økonomiske utfordringene de har og hvordan de samiske museene skal likestilles de norske, sier Smuk, som er representant for Østre valgkrets.

Smuk trekker frem behovene mange museer har for å oppgradere magasiner og lokaler, både for samlingene de har i dag, og for nye gjenstander som skal overføres som følge av Båatsede prosjektet.

– Vi har i dag mange flotte samiske museer, som gjør en fantastisk jobb med å formidle den samiske historien. Flere av disse trenger sårt ressurser til å ta vare på historiske gjenstander, og å ta imot gjenstander som nå føres tilbake fra norske museer til de samiske områdene de er hentet fra, sir Smuk

Tenk for eksempel hvor mange flere verker av John Savio norsk, samisk og internasjonalt publikum kunne sett, hvis Saviomuseet fikk nye lokaler.

I tillegg har man behov for å ta inn vedlikeholdsetterslep og oppgradere museer slik at de kan drive best mulig formidling av samisk kultur og historie.

– Tenk for eksempel hvor mange flere verker av John Savio norsk, samisk og internasjonalt publikum kunne sett, hvis Saviomuseet fikk nye lokaler, spør Vars Smuk.

Denne uken behandler sametinget strategier for samisk museumspolitikk, som er sametingets innspill til stortingsmeldinga om museer.

Samiske museer må i større grad likestilles med norske museer, og dette må også speiles ved økt finansiering fra fylkeskommunene.

– Samisk museumspolitikk må være tuftet på prinsippet om at samer har rett til å eie og forvalte egen kulturarv – men det betyr ikke at dette er kun er de samiske museene og Sametingets ansvar. Samiske museer må i større grad likestilles med norske museer, og dette må også speiles ved økt finansiering fra fylkeskommunene, avslutter Smuk.

For flere kommentarer kan Jovna Vars Smuk nås på telefon 900 56 630

 

Foto: Marie Louise Somby