Investeringsfond skal ikke finansiere menneskerettighetsbrudd

I dag legger regjeringen frem årets stortingsmelding om samiske saker. Årets stortingsmelding har fått navnet «Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn», og i år er temaet næringsutvikling i det samiske samfunnet. Arbeidet med stortingsmeldingen skjer i dialog med Sametinget. Et av temaene i årets melding er etableringa flere næringsfond.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
16.06.2021
NSR

Investeringsfond skal ikke finansiere menneskerettighetsbrudd

Det er et stort kapitalbehov i nord og det gjelder også det samiske næringslivet, og vi ønsker derfor etableringa av næringsfond i samiske områder velkommen, sier Runar Myrnes Balto, leder av Norske Samers Riksforbund og førstekandidat for NSR i Gáisi valgkrets, i en kommentar til meldingen.

Vi må nå gjøre et viktig utviklingsarbeid for å sikre at disse fondene får en urfolksprofil og at forvaltningen av fondene skjer på en måte som ivaretar urfolksrettigheter og bidrar til en finansiering av næringslivet som er i tråd med menneskerettighetene, fortsetter Balto.

Samisk næringsliv trenger kapital

Forslaget om å etablere et investeringsfond var allerede varslet i Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord. Regjeringen skal nå gjøre et nytt forsøk på å etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge. Nå skal det etableres et slikt fond på 500 millioner med en forutsetning om at 250 millioner av disse som skal reises av privat kapital i nord.

Ingen støtte til Nussir

Det er etter vårt syn en skikkelig «no brainer» at det offentlige ikke skal tillate, oppmuntre eller finansiere prosjekter som kan bryte menneskerettighetene som urfolksrettighetene er en del av. For eksempel må det bety at prosjekter som Nussir-gruva må utelukkes, sier Runar Myrnes Balto.

Samiske investeringsfond er et punkt i NSRs tilflyttingsplan, som presidentkandidat Silje Muotka la frem i vinter. Investeringsfond har også vært et punkt i NSRs valgprogram i flere omganger.

Slike investeringsfond skal sikre kapitaltilgangen gode, bærekraftige næringsinitiativer trenger for å vokse frem. Et levende samisk næringsliv er viktig for å sikre bosetning i Sápmi, som igjen styrker samisk kultur. NSR er klar til å delta i utformingen av urfolkshensyn i kapitalfondforvaltningen fremover, sier avslutter Balto.