Ikke rom til mer vindkraftutbygging i Sápmi!

I sommer la Olje- og energiminister Tina Bru frem Stortingsmelding om vindkraft på land.  Saken Sametinget nå behandler er både en tilbakemelding denne stortingsmeldinga, og en avklaring av Sametingets generelle syn på vindkraftutbygging på land.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
15.10.2020
NSR

Ikke rom til mer vindkraftutbygging i Sápmi!

15. oktober vedtar Sametinget sitt syn på vindkraftutbygging på land

– Vi mener at det ikke er rom for vindkraftutbygging i samiske beiteområder, sier Jovna Vars Smuk, fra Norske Samers Riksforbund (NSR-Sáb)

I sommer la Olje- og energiminister Tina Bru frem Stortingsmelding om vindkraft på land.  Saken Sametinget nå behandler er både en tilbakemelding denne stortingsmeldinga, og en avklaring av Sametingets generelle syn på vindkraftutbygging på land.

Utbyggingsplaner for vindkraft kommer i tillegg til planer om gruver, kraftlinjer og hyttefelt, og sammen med belastningen statens rovdyrpolitikk gjør at mange reinbeitedistrikter allerede har kniven på strupen.

– Utbyggingsplaner for vindkraft kommer i tillegg til planer om gruver, kraftlinjer og hyttefelt, og sammen med belastningen statens rovdyrpolitikk gjør at mange reinbeitedistrikter allerede har kniven på strupen, sier Vars Smuk, som også er saksordfører for saken i Sametingets nærings- og kulturkomité

Smuk peker også på folkeretten og at staten gjennom menneskerettighetene er forpliktet til å beskytte samers rett til å utøve sin egen kultur gjennom reindrift, og viser til prinsippet om forhåndsinformert samtykke.

– Reindriftssamene i Jillen Njaarke har aldri gitt noe samtykke når utbygger sperrer flytteleiene på Øyfjellet midt i vårflyttinga. Og beskytter staten menneskerettigheter til reindriftssamene på Fosen, når vindkraftutbygging har tatt fra dem så store arealer at det blir umulig å drive reindrift på tradisjonelt vis, spør Smuk.

NSR og sametingsrådet mener også at reindrifta må settes økonomisk og ressursmessig i stand til å håndtere vindkraftprosessene.

– I tillegg til å være reindriftsutøver på heltid, må man nesten være jurist for å følge alle utbyggingsprosessene. Reinbeitedistriktene må få ressurser og muligheter til å bygge kompetansen til å håndtere alle prosessene fra offentlige myndigheter og private aktører med store økonomiske ressurser, sier Smuk.

I tillegg til å være reindriftsutøver på heltid, må man nesten være jurist for å følge alle utbyggingsprosessene.

Også i Smuks hjemlige trakter, i Øst-Finnmark, planlegges det også storstilt vindkraftutbygging.

– På Rásttigáisá trues reindrifta og samisk utmarksbruk av vindkraftutbygging. Rásttigáisa brukes av reindrifta i dag, og har blitt brukt i utallige generasjoner. Det finnes mange kulturminner over det livet vi og våre tidligere generasjoner har levd i området som vi må ta vare på, sier Smuk.

Smuk er svært fornøyd med å få ei så tydelig og bred avklaring om sametingets syn på vindkraftutbygging i Sápmi.

– Vi sier ja til fjellene og naturen, ja til reindrift og kulturminner, og så sier vi klart nei til videre vindkraftutbygging i Sápmi, avslutter Smuk.

 

Foto: Marie Louise Somby // Árvu