Høring i NSR om Sametingets næringspolitikk

NSRs landsstyre gjennomfører nå en høring blant sameforeningene om endringer i Sametingets næringstilskudd.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
25.03.2019
NSR

Høring i NSR om Sametingets næringspolitikk

Høringsdokumentet

Gulaskuddančálus

– Vi ønsker en bred prosess i organisasjonen når vi nå på Sametinget vurderer større endringer i Sametingets næringspolitikk. Blant annet drøftes det om vi skal fjerne det geograiske STN-området og erstatte det med andre kriterier for næringsstøtte. Dette er noe ønsker vi tilbakemeldinger på fra medlemmene, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

På bildet over kan man se NSRs fiskeripolitikere Sandra Andersen Eira og sametingsråd Silje Karine Muotka. Støtten til primærnæringer og fiskeri er blant støtteordningene som er knyttet til STN-området. Dette området er blant de som nå blir vudert.

Landsstyret har sendt ut et høringsdokument til alle lokallagene i foreningen og bedt om tilbakemeldinger innen 26. april. Landsstyret vil behandle saken på landsstyremøte 11 og 12 mai, og deretter sende videre en anbefaling til sametingsgruppa og sametingsrådet.

– Dette er en god anledning til å føre en bred debatt om samisk næringspolitikk. I en periode da overføringene til samiske næringer minker mens interessen for midlene er i økning, så må det gjøres noen politiske retningsvalg. Vi ser frem til en god debatt om temaet, og nå gir vi lokallagene sjansen til å komme med sine tilbakemeldinger, sier Myrnes Balto.