Gratulasjoner til nytt styre i Sametinget på svensk side

Norske Samers Riksforbund (NSR) gratulerer Håkan Jonsson med valget som styrelseordförande (tilsvarende sametingspresiden) på Sametinget på svensk side.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
31.08.2021
NSR

Gratulasjoner til nytt styre i Sametinget på svensk side

– På vegne av NSR ønsker jeg å sende en gratulasjon til både Håkan Jonsson og det nyvalgte styret. Vi er ett folk i fire land, og vi har en stolt historie med samarbeid uavhengig av grensene. Det ser vi frem til å fortsette med, både gjennom Samisk Parlamentarisk Råd og andre fora, sier leder av NSR, Runar Myrnes Balto.

– Vi takker samtidig Per Olof Nutti og hans styre for det gode samarbeidet gjennom de siste fire årene, avslutter Balto.