Gratis samisk barnehage

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.10.2022
NSR

Gratis samisk barnehage

Sametingsflertallet går for gratis samiskspråklige barnehageplasser.

Gruppelederne i Norske Samers Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP) og ÁvjováriFlyttsameliste (JSL) melder om at det er stor enighet i Sametingets flertall om at gratis samiskspråklige barnehageplasser fra 1. august 2023 er et riktig og godt tiltak i sametingsbudsjettet 2023.

– Med gratis samiskspråklige barnehageplasser for samiske barn, leverer vi på våre løfter! NSR er overbevist om at dette vil bidra til at flere barn får den samiske barnehageplassen som de har rett til, sier NSRs gruppeleder Beaska Niillas.

Regjeringen har foreslått gratis barnehageplasser i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark, og Sametinget sørger med dette grepet for at også samiske barn i resten av landet får gratis barnehageplasser.

– Vi er veldig glade for å kunne sikre samiske barn og familier denne muligheten. Det er er en naturlig videreføring av Regjeringens gode tiltak med å gi gratis barnehageplasser til alle i Nord-Troms og Finnmark. Det vil styrke de samiske bygdene, og bidra til økonomien i samiske familier, sier Senterpartiets gruppeleder Elisabeth Erke.

Også JSL er godt fornøyd med forslaget.
– Med dette grepet vil vi bidra til et sterkt samisk språktiltak. Drømmen er jo at alle samiske barn skal ha tilgang til samiskspråklige barnehageplasser, og dette håper vi bidrar moviterende, sier Berit Marie P. Eira, gruppeleder i JSL.

Sametingets budsjett offentliggjøres i sin helhet av sametingsrådets budsjettansvarlige Runar Myrnes Balto torsdag 27. oktober.
På bildet ser dere gruppelederne sammen med budsjettansvarlige sametingsråd, godt fornøyde med å kunne bidra til at samiske barn får gratis samiskspråklige barnehageplasser.