Gir 300 000 kroner til Målselv for å redde barnehagen.

Sametingsrådet har tildelt 300 000 kroner til Málatvuomi sámi mánáidgárdi / Målselv samiske barnehage for å redde tilbudet. Karen Anette Anti og Mikkel Eskil Mikkelsen fra Norske Samers Riksforbund (NSR) håper at tilskuddet kan bidra til å sikre drift i barnehagen også i årene fremover.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
02.06.2021
NSR

Gir 300 000 kroner til Målselv for å redde barnehagen.

Barnehagen har vært i en krevende situasjon den siste tiden og har varslet at de må stenge hvis de ikke får noen form for økonomisk støtte.

– Den samiske barnehagen er helt sentral for det samiske i Målselv, og jeg er svært fornøyd med at vi slik kan bidra til å sikre drift i barnehagen. Den samiske barnehagen var faktisk avgjørende for at jeg valgte å etablere meg i Målselv, sier Karen Anette Anti, som er Sametingsrepresentant for NSR i Gáisi valgkrets.

– Barnehagen er også helt essensiell for å sikre rekruttering til sameskolen i Målselv, fortsetter Anti. Målselv kommune har igangsatt en prosess for å utrede muligheten for å slutte seg til forvaltningsområdet for samisk språk, og også her spiller barnehagen en viktig rolle forteller hun.

Vil gi samisk barnehagetilbud til flere

NSR har varslet at de vil jobbe for en samisk barnehagegaranti de neste årene.

– Barnehagen er en utrolig viktig institusjon i et barns liv, og som også påvirker barnas språkutvikling enormt. Samiske barnehager er derfor helt avgjørende for samiske barns språklige utvikling og at de får positive forhold til samisk, særlig for de som bor utenfor de samiske kjerneområder, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Barnehagen mottar nå 300 000 i fra Sametinget

– Tilskuddet skal styrke og bevare barnehagetilbudet til de samiske barnene i Målselv. Vi kjenner til samiske barn mister sitt språk fordi at de må flyttes over til norske barnehager med begrenset eller ingen samisk tilbud, og vi må sikre at det ikke skje i Målselv, sier Mikkel Eskil Mikkelsen.

– Det er nyheter som dette, når vi direkte kan bidra til å styrke samisk språk og tilbud som motiverer meg. Dette er samepolitikk i praksis, avslutter Karen Anette Anti.

For flere kommentarer kan du kontakte Mikkel Eskil Mikkelsen på tlf 917 42 161 og Karen Anette Anti på telefon 900 69 944.