Sámediggeráđđi juolluda 300 000 ruvnnu Málatvuopmái gádjun dihtii mánáidgárddi.

Sámediggeráđđi lea juolludan 300 000 ruvnnu Málatvuomi sámi mánáidgárdái gádjun dihtii fáladaga. Karen Anette Anti ja Mikkel Eskil Mikkelsen Norgga Sámiid Riikkasearvvis (NSR) sávvaba ahte doarjja sáhttá sihkkarastit mánáidgárddi doaimma maiddái boahtteáiggis.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
02.06.2021
NSR

Sámediggeráđđi juolluda 300 000 ruvnnu Málatvuopmái gádjun dihtii mánáidgárddi.

Mánáidgárdái leamaš hástaleaddji dilli maŋimuš áiggiid ja lea cealkán ahte gártet giddet jus eai oaččo makkárge ekonomalaš doarjaga.

– Sámi mánáidgárdi lea áibbas guovddážis sámevuhtii Málatvuomis, ja mun lean hui duhtavaš go sáhttit váikkuhit sihkkarastit mánáidgárddi doaimma. Sámemánáidgárdi lei ge mearrideaddji go válljejin ásaiduvvat Málatvuopmái, muitala Karen Anette Anti, NSR Sámediggeáirras Gáisi válgabires.

– Mánáidgárdi lea maid hui dehálaš sámeskuvlla oahppilohkui, joatká Anti. Málatvuomi suohkan lea bidjan johtui proseassa mas áigot guorahallat vejolašvuođa searvat sámi giellahálddašanguvlui, ja maiddái dan oktavuođas lea mánáidgárdi dehálaš muitala son.

Dáhttu fállat sámi mánáidgárdefálaldaga eambbogiidda

NSR lea cealkán ahte dáhttot bargat sámi mánáidgárdesaje-dáhkádusain boahttevaš jagiid.

– Mánáidgárdi lea hui dehálaš ásahus máná eallimis, ja dat váikkuha nannosit máná giellaovdáneapmái. Sámi mánáidgárddit leat dainna eaktun sámi mánáid gielalaš ovdáneapmái ja dasa ahte ožžot buori oktavuođa sámevuhtii, earenoamážit sidjiide geat ásset olggobeale sámi guovlluid, dadjá sámediggeráđi lahttu Mikkel Eskil Mikkelsen

 

Mánáidgárdi oažžu dál 300 000 Sámedikkis

– Doarjja galgá nannet ja seailluhit mánáidgárdefálaldaga sámi mánáide Málatvuomis. Mii diehtit ahte sámi mánát masset gielaset go sirdojuvvojit dárogielat mánáidgárddiide gos eai oaččo makkárge sámi fálaldaga, ja mii fertet sihkkarastit ahte dát ii dáhpáhuva Málatvuomis, dadjá Mikkel Eskil Mikkelsen.

– Dákkár ođđasat dat movttiidahttet mu, go mii njuolga sáhttit doarjut sámi giellanannema ja fálaldaga. Dát lea geavatlaš sámepolitihkka, loahpaha Karen Anette Anti.

Jus háliidat eanet dieđuid de sáhtát váldit oktavuođa Mikkel Eskil Mikkelsenin, tlf 917 42 161 ja Karen Anette Antin, tlf 900 69 944.