Gaming og spillerfaring gir samfunnsnyttige ferdigheter

NSR ser mulighetene gaming gir. Vi ser språkvitalisering, samisk innholdsutvikling, næringsutvikling og nye redskaper for fremtiden. Også gamere er en del av det store samiske mangfoldet, som er vår styrke.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.09.2021
NSR

Gaming og spillerfaring gir samfunnsnyttige ferdigheter

Av Silje Karine Muotka, presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) ved sametingsvalget.

Gaming får mer positiv oppmerksomhet i offentligheten enn tidligere. Gaming er ikke bare underholdning. Spillerfaring gir ferdigheter innen kommunikasjon, samarbeid, problemløsning, strategisk tenkning, systematisering og språk. Også fysiske egenskaper som reaksjonsevne og koordinasjon forbedres gjennom gaming. Dette er ferdigheter som samfunnet og næringslivet har behov for. Jeg mener at vi i større grad må verdsette kompetansen som opparbeides gjennom spillerfaring.

Gaming er avkobling, underholdning, sport, sosial arena, historiefortelling og innholdsskaping.

Gaming er avkobling, underholdning, sport, sosial arena, historiefortelling og innholdsskaping. Det kan være personlig utvikling og skole. Studier viser online-spilling gjør barn og unge gode i engelsk, at gaming kan styrke konsentrasjonsevne og at læringsbaserte spill kan være gode pedagogiske verktøy.

Hele 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene mellom 8–19 år spiller dataspill jevnlig, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Også blant voksne øker andelen gamere. Jeg tror at fremtidens eldre også kommer til å spille spill. Vi vil se et enda mer variert spilltilbud og et enda større mangfold.

NSR mener at digital kompetanse er en stor ressurs for det samiske arbeidslivet, og noe som er sentralt for utvikling og innovasjon både i privat og offentlig sektor. Den generelle kompetansen som spillerfaring vil være nyttig i de fleste yrker, men kanskje spesielt innen teknologiske yrker. Mange gamere vil være gode gründere. Å støtte opp om denne skapende kraften er også et viktig element i NSR sin tilflyttingsplan for Sápmi. Vi ser mulighetene i næringsliv som gjennom digitale løsninger kan levere tjenester til hvor som helst.

Det vi allerede har gjort på Sametinget, er å legge grunnlaget for at kompetansen fra spilluniverset skal anerkjennes. Gjennom konsultasjoner med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om stortingsmeldingen om samisk næringsutvikling, har unge gamere blitt anerkjent som ressurs for næringslivet. I meldingen konstateres det at mange unge har en etterspurt kompetanse som bedrifter i distriktene har behov for. Som del av stortingsmeldingen er vi enige om å iverksette tiltak for å fremme koblingspunkter mellom bedrifter og yngre med denne type digital kompetanse.

 

Som mor har jeg sett den positive kraften som ligger i gaming som 12-åringen min opplever med det skapende spillet Minecraft. Den samiske språk- og gaming-entusiasten Lemet Máhtte Eira Sara gjorde en formidabel innsats med å oversette Minecraft til samisk, og skapte gjennom det en fantastisk språkarena for samiske ungdom. Det fikk han Sametingets språkpris for. Å se gleden og iveren til min sønn da han deltok i en konkurranse i anledning prisutdelingen gjorde inntrykk, og viste frem en sosial språkarena som kan være viktig for fremtiden. Nå har vi meldt oss på gamingskole for unge som drives av samiske miljøer i Utsjok på finsk side der samisk er hovedspråk.

Å tilgjengeliggjøre de digitale plattformene for samisk språk er viktig. Vi er i gang, men har langt igjen å gå. Vi har støttet et stadig større antall apper og samiske digitale læremidler, og vil fremover prioritere samiskspråklige spill og apper, samt arbeide for samarbeidsavtaler med internasjonale teknologiselskaper om styrking av samisk på deres tjenester. Kompetansen fra gamingmiljøene kan være gull verdt i dette arbeidet.

Sámi Gamers i Kautokeino arrangerer samisk LAN. I Kautokeino er det også startet opp e-sport linje på samisk videregående skole og reindriftsskole som idrettsfag, hvor elevene sitter igjen med en bredere kompetanse enn bare spill-kompetanse etter endt skolegang.

Gamere er en del av det store samiske mangfoldet, som er vår styrke.

På besøk i Nordreisa fikk jeg også møte en av gründerne bak Makeup Mekka, Sammy Jeridi. Sammen med Halti Næringshage jobber han med å etablere utdanningstilbud med fokus på spilldesign, Changemaker Educations AS. Der skal man få opplæring i spilldesign, som spillartist og spillprogrammerer, enten i Nordreisa eller via nettutdanning. Det er inspirerende og det er mange samhandlingsmuligheter over grensene for å sikre sterkere miljøer for å imøtekomme det digitale behovet vi har fremover.

NSR ser mulighetene gaming gir. Vi ser språkvitalisering, samisk innholdsutvikling, næringsutvikling og nye redskaper for fremtiden. Også gamere er en del av det store samiske mangfoldet, som er vår styrke.