Foreslår at Sametinget skal invitere alle nye velgere til kaffeslabberas

Vi vil feire alle samer som aktiverer stemmeretten sin og melder seg inn valgmanntallet. Derfor foreslår vi at det inviteres til en høytidelig markering i regi av Sametinget.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.12.2022
NSR

Foreslår at Sametinget skal invitere alle nye velgere til kaffeslabberas

Vi vil feire alle samer som aktiverer stemmeretten sin og melder seg inn valgmanntallet. Derfor foreslår vi at det inviteres til en høytidelig markering i regi av Sametinget. Her deles informasjon om Sametinget, hva mandatet til Sametinget er, hvordan Sametinget jobber som et urfolksparlament, hva som er aktuelle saker på Sametinget, og informasjon om valggjennomføring. Alle burde også få denne informasjonen med velkomstbrevet.

I dag fremmet NSR en ny sak i plenum om hvordan vi bør ta i mot nyinnmeldte i valgmanntallet. Når man melder seg inn i valgmanntallet kan man delta i det samiske demokratiet, stemme og stille til valg. Valgmanntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett til Sametinget, og er ikke et register over samer i Norge.

– Jeg tror dette kan skape engasjement og bevissthet om det samiske demokratiet. Det virker å være vekslende hvor mye folk egentlig vet om vårt eget uforlksparlament, så dette kan være en måte å skape interesse og øke kunnskapen om Sametingets virke, sier Beaska Niillas.

Fakta om valgmanntallet til Sametinget:

 • Det er en oversikt over de som har stemmerett i valg til Sametinget, og ikke et register over samer i Norge.
 • Det er to krav for å stå i Sametingets valgmanntall og man må oppfylle begge for å melde seg inn:
  1. Erklære at du oppfatter deg selv som same
  2.  a) har samisk som hjemmespråk, eller
   b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
   c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet. ( Med hjemmespråk menes hjemmespråk i barndommen og ikke i voksen alder.)
 • Når man er innmeldt i valgmanntallet kan man delta i det samiske demokratiet, stemme og stille til valg
 • Man må være 18 år eller fylle 18 år i valgåret for å kunne melde seg inn
 • Man må aktivt selv melde seg inn, ved å fylle ut skjema fra Sametinget enten digitalt eller på papir
 • Mandatfordelingen (hvor mange representanter som velges inn fra hver de syv valgkretsene) avgjøres av forholdet mellom innmeldte i valgmanntallet i hver av kretsene pr 30.juni to år før valget (for valget i 2025 bestemmes mandatfordelingen 30.juni 2023)

Vi er opptatt av å sikre legitimitet til valggjennomføringen og innmeldingsprosessen til valgmanntallet. En del av dette er å sikre at informasjon om Sametingets valgmanntall blir gjort godt kjent.

 

Les hele forslaget til ny sak:

Velkomst ved innmelding til Sametingets valgmanntall

Fremmet av: Beaska Niillas, Østre valgkrets

Sametinget er et urfolksparlament som er opprettet på grunnlag av Sameloven, og har også internasjonale konvensjoner som grunnlag. Det er viktig at det på ulike måter markeres at flere etablerer sin stemmerett ved sametingsvalget.

Målrettet informasjon om Sametinget, valgmanntallet og valggjennomføring kan gi økt valgdeltakelse.

Sametingets plenum ber om at det sendes et velkomstbrev med informasjon til enhver som melder seg inn i valgmanntallet, der det inviteres til en høytidelig markering i regi av Sametinget. Sametinget bør utrede hvordan en slik markering kan gjennomføres. Her deles informasjon om Sametinget, hva mandatet til Sametinget er, hvordan Sametinget jobber som et urfolksparlament, hva som er aktuelle saker på Sametinget, og informasjon om valggjennomføring.

Sametinget er opptatt av å sikre legitimitet til valggjennomføringen og innmeldingsprosessen til valgmanntallet. En del av dette er å sikre at informasjon om Sametingets valgmanntall blir gjort godt kjent. Når man er innmeldt i valgmanntallet kan man delta i det samiske demokratiet, stemme og stille til valg. Dette er en oversikt over de som har stemmerett i valg til Sametinget, og ikke et register over samer i Norge.