FeFo-høring om Karasjok-feltet: NSR sier ja til forhandlinger og prosess

Hvem som eier Karasjok? Det er spørsmålet. Les NSRs høringssvar til FeFo.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
02.11.2020
NSR

FeFo-høring om Karasjok-feltet: NSR sier ja til forhandlinger og prosess

Karasjok-befolkningen eier Karasjok kollektivt. Det var konklusjonen til Finnmarkskommisjonen da de leverte sin rapport om felt 4 Karasjok i desember 2019. FeFos direktør har i høringsbrevet sitt varslet at han ønsker rettssak, og det er det spørsmålet som nå har vært til åpen høring – før FeFo-styret skal behandle spørsmålet senere i november.

Les høring-uttalelsen til NSR her.

NSR har ingen grunn til å betvile Finnmarkskommisjonens grundige arbeid og konklusjoner for Karasjok-feltet. NSR mener at rettighetskartleggingen i Finnmark ikke bør føre til unødvendige rettsprosesser, og tar i sitt høringssvar til FeFo sin åpne høring om Karasjok-felt-rapporten til orde for at FeFo skal utforske muligheten for forhandlinger med Karasjok-befolkningen.

– Vi mener FeFo i det minste bør prate med Karasjok-befolkninga før de bestemmer om de skal gå til rettssak mot dem. Dette står, dessverre, i kontrast til Bargiidbellodat /Arbeiderpartiet i Finnmark som har vedtatt at de ønsker å gå rett i rettssak mot Karasjoks befolkning uten å ville prate med dem først, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

På grunn av Covid-19 har det vært utfordrende for rettighetshaverne i Karasjok å organisere seg og kjøre prosess. Det bør derfor, på bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen, være rimelig å gi dem tid til prosess.

NSRs lokallag Kárášjoga sámiid searvi leverte, på lik linje med kommunen, krav om kollektiv eiendomsrett til Karasjok for befolkninga.