Et løft for sørsamisk helsearbeid

Sametingsrådet og sametingets posisjon foreslår 100 000 i direkte tilskudd til sørsamisk helsenettverk i budsjettet for 2020.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
28.11.2019
NSR

Et løft for sørsamisk helsearbeid

Dette er et en styrking for samisk helsearbeid i det sørsamiske området, sier Thomas Åhrén, sametingsrepresentant for NSR fra den sørsamiske valgkretsen.

Sørsamisk helsenettverk består av helsepersonell i sørsamisk område. Nettverket har som formål å arbeide for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen i sørsamisk område. Nettverket samarbeider på tvers av etater, kommuner, fylker og landegrensen.

– Vi kjenner jo til at det er et stort behov for helsetjenester med samisk kulturkompetanse i det sørsamiske området. Dette tilskuddet er ekstremt viktig for å gi våre dyktige helsearbeidere og spesialister muligheten til å koordinere og bygge videre et helsefagligmiljø i det sørsamiske området, fortsetter Åhrén.

Sametingets Oppveksts-, omsorgs- og utdanningskomité (OOU) besøkte Røros i høst og fikk da møte Sørsamisk helsenettverket, et besøk som har gjort inntrykk på komiteleder Márjá-Liissá Partapuoli (NSR/SáB).

– Vi opplevde sørsamisk helsenettverk som løsningsorientert i et område der fagmiljøet er spredd ut over store avstander. Jeg håper at dette tilskuddet blir til god hjelp i arbeidet med å utvikle helsetilbudet i sørsamisk området og at kompetansen som bygges opp der kan med tiden videreføres til andre samiske områder med spredd bosetningsmønster, sier Partapuoli.

OOU-komiteen har det siste året behandlet flere saker som omhandler samisk helse og utvikling av et likeverdig helsetilbud.

Sametinget jobber for å gi samiske helsepersonell de verktøyene som de trenger for å nå ut, utvikle og kunne gi likeverdig behandling til de samiske pasientene. Dette er et viktig og stort skritt i den retningen, sier Márjá-Liissá Partapuoli, leder for Oppvekst, omsorg og utdanningskomiteen.

For flere kommentarer kontakt Thomas Åhrén på tlf 908 39 663, eller Márjá Liissá Partapuoli på tlf 454 95 402