Enighet om å styre Sametinget – Silje blir president

NSR, Ávjovári Johttisápmelaččaid listu (JSL) og Guovddášbellodat/Senterpartiet (SP) er enige om en politisk plattform for å styre Sametinget de kommende fire årene. Det betyr at Silje Karine Muotka blir sametingspresident.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
12.10.2021
NSR

Enighet om å styre Sametinget – Silje blir president

– Det har vært grundige og gode forhandlinger mellom partene. Vi har hatt god nytte av at vi allerede har samarbeidet i fire år, sier Silje Karine Muotka (NSR). – I samtalene har vi blant annet hatt stort fokus på å prioritere behovet for flere samiske lærere og barnehagelærere, sier hun.

Primærnæringene er viktige for både NSR, SP og JSL. I årene framover vil det være viktig å sikre en best mulig utvikling av primærnæringene for samarbeidspartnerne.

– Senterpartiet har forhandlet for å få til gode politiske løsninger for de kommende årene sier Cecilie Hansen (SP). Vi er glade for å ha blitt enige om en plattform som fremmer mange saker som er viktige for Senterpartiet, blant annet innen primærnæringsfamilien, sier Hansen.

– Vi er fornøyde med at samarbeidet videreføres og vi har reindrifta som en av våre sentrale fokusområder, sier Berit Marie Eira (JSL). Det er nedsatt et reindriftsrettsutvalg for å gjennomgå reindriftsloven, sier Eira som mener at Sametinget skal følge opp dette arbeidet og at det har meget stor betydning i årene fremover.

Det har vært forhandlet i tre uker og det er enighet om en omfattende samarbeidserklæring og de praktiske sidene ved avtalen.

– Jeg vil presentere nytt sametingsråd mandag 18.10 i konstitueringsuka, sier Silje Karine Muotka (NSR). Vi inviterer da til pressekonferanse i Karasjok hvor alle rådsmedlemmer deltar. Samarbeidserklæringen presenteres også da. De ulike rådsmedlemmenes saksområder vil jeg informere om onsdag den 27.10.

Silje Karine Muotka er fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Det har vært en god forhandling med mye engasjement, sier Muotka, som også vil lede det politiske arbeidet som sametingspresident de kommende fire årene.

– For min del har det vært avgjørende å sikre at alle partene i samarbeidet har et stort eierskap og entusiasme for den politiske samarbeidserklæringen, og at erklæringen svarer på de store behovene som er i det samiske samfunnet. Erklæringen må møte de utfordringene og mulighetene vi ser for de kommende fire år og videre i et langsiktig perspektiv, sier Muotka.