Bevisstgjøring av samisk tilstedeværelse i trimløyper

Sametinget er opptatt av god folkehelse, også i samiske områder. I de siste årene er det av ulike aktører blitt lagd forholdsvis omfattende løypenettverk for rekreasjon, og for folkehelse. En del av disse løypene er lagt i traseer berører områder som anses hellige, ulike samiske næringer berøres også, og de fleste løypene i samiske områder krysser områder med rik samisk historie og stedsnavn. Noen av disse løypene er også opprettet i tilknytning til gamle ferdselsveier som igjen er knyttet til utøvelse av samisk tradisjonell bruk.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.03.2021
NSR

Bevisstgjøring av samisk tilstedeværelse i trimløyper

Ny sak løftet på sametinget av politisk nestleder Vidar Andersen. 

Sametinget er opptatt av god folkehelse, også i samiske områder. I de siste årene er det av ulike aktører blitt lagd forholdsvis omfattende løypenettverk for rekreasjon, og for folkehelse. En del av disse løypene er lagt i traseer berører områder som anses hellige, ulike samiske næringer berøres også, og de fleste løypene i samiske områder krysser områder med rik samisk historie og stedsnavn. Noen av disse løypene er også opprettet i tilknytning til gamle ferdselsveier som igjen er knyttet til utøvelse av samisk tradisjonell bruk.

Det blir ofte lagd hefter og nettsider, annen informasjonsmateriell om dette, og erfaringsmessig har denne informasjonen et tyngdepunkt på norsk tilstedeværelse i samiske områder. Samiske stedsnavn blir ofte nedprioritert, og beskrivelsen av områdene tar ofte et annet utgangspunkt enn det lokal samisk kultur representerer.

Sametinget ønsker å oppfordre tilretteleggere av slike løyper om at denne informasjonen oppdateres med den kunnskapen som allerede finnes der med for eksempel samiske stedsnavn og lokal samisk kulturhistorie. Det kan også være hensiktsmessig å synliggjøre at noen områder er ansett for å ha spesiell betydning for samer, som hellige steder. Sametinget forventer også at samiske rettighetshavere, samiske næringer og samiske lokalsamfunn blir konsultert og involvert når områder blir tilrettelagt for rekreasjon.