Avbøtende tiltak under militære øvelser i reinbeiteområdet midt i beitekrisa

Grunnet en stor snøvinter, mye ising og derav mange låste beiter er det det per nå erklært beitekrise i 22 distrikt i Troms og Finnmark og Nordland, som for Nordland kan bli den største beitekrisen i manns minne. Snart sparkes den store militærøvelsen Cold Respons i gang også i dette området.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
09.03.2022
NSR

Avbøtende tiltak under militære øvelser i reinbeiteområdet midt i beitekrisa

Grunnet en stor snøvinter, mye ising og derav mange låste beiter er det det per nå erklært beitekrise i 22 distrikt i Troms og Finnmark og Nordland, som for Nordland kan bli den største beitekrisen i manns minne. Disse beitekrisene vil med klimaendringene bare bli vanligere. Snart sparkes den store militærøvelsen Cold Respons i gang også i dette området. Mathias Eilert Olsen er representant for NSR på Sametinget og selv aktiv reindriftsutøver. Denne uka løfter han en ny sak for Sametingets plenum.

– Vi opplever at dialogen mellom reindrifta og forsvaret er svært avhengig av kunnskapen til hver enkelt befal. Dette gjør det uforutsigbart, og reindrifta som allerede er i en prekær situasjon risikerer å få livsvikite områder ødelagt av militære øvelser, sier Mathias Eilert Olsen som er representant for NSR i Vesthavet valgkrets.

Vi opplever at dialogen mellom reindrifta og forsvaret er svært avhengig av kunnskapen til hver enkelt befal.

Flere av de rammede distriktene ligger nå i hovedområdet for militærøvelsen Cold Response som skal ha hovedvekten i Østerdalen og Indre Troms, men også med aktiviteter utenfor disse to områdene. Det er også mulig med sporadisk aktivitet i de rammede distriktene innenfor forskjellige avdelinger av forsvaret. I situasjonen reinbeitedistriktene er i nå vil en militærøvelse være en stor påkjenning for reindrifta.

– Forsvaret må derfor finansiere og være til hjelp for avbøtende tiltak under den kommende militærøvelsen Cold Response og i fremtidige militærøvelser som rammer distriktene. Det er viktig at forsvaret får formell opplæringen om reindriften i sine områder, og at systemet og dialogen for hvordan og når forsvaret må gi avbøtende tiltak er gjennomgående for hele forsvaret, understreker Olsen.

Det er viktig at forsvaret får formell opplæringen om reindriften i sine områder

Det kan være vanskelig for distriktene å vite hvor det blir aktivitet, hvor omfattende aktiviteten er og gjør dermed problematikken vanskeligere. Dialogen mellom reindriften og forsvaret er videre svært avhengig av kunnskapen til befalene og dermed er oppfølgingen reindriften får langt fra uniform for reindriftsområdet.

– Håpet er at om forsvaret får formell utdanning og systemet for hvordan og når forsvaret må gi avbøtende tiltak som er gjennomgående for hele forsvaret, så blir det forutsigbart og mulig å sameksistere uten at det går for mye utover noen av partene, avslutter Mathias Eilert Olsen.

Foto Mathias Eilert Olsen: Árvu/Sametinget