Buorisboahtem NSR nuoraj sijdduj!

NSR nuora (NSR-N) la NSR:a nuorajnammadus. Nammadusá stivran li lågev sebrulattja, valla divna nuorajsebrulattja NSR:an li oassen NSR nuoras. Jus la nuorabu 26 jagijs ja la NSR sebrulasj, de ietjastis sehkana NRS-N:aj. NSR nuora dahkamusá li NSR:a nuorajdåjmajt dåjmadit, buktet nuorajvuojnojt ássjijda, vidtjot ådå sebrulattjajt ja guládallat nuorajsebrulattjaj ja ietjá nuorajsiebrijn ja dåjmadit dåjmajt ma nanniji aktijvuodav nuoraj ja nuorajorganisasjåvnåj gaskan nasjonálalattjat ja internasjonálalattjat. Ávttjip duv sebratjit dakkavide jus illa ájn sæbrram!

Válde aktijvuodav
Tlf: +47 971 22 760 E-poassta: nsr-u@nsr.no

Instagram

Piere Åvla er førstegangsvelger ved årets Sametingsvalg. For å kunne stemme må han stå oppført i ✨Sametingets valgmanntall✨.

Sjekk om du står oppført i valgmanntallet! Fyller du ✨18 i år✨, må du huske å melde deg inn. Det må skje før ✨30.juni✨, for å kunne stemme ved årets Sametingsvalg!

👉🏼Gå inn på: sametinget.no

//

Piere-Åvla edtja voestes aejkien steemmadidh daan jaapan saemiedigkieveeljemasse. Aerebe maahta steemmadidh, tjuara ✨Saemiedigkien veeljemelåhkose✨ sïjse tjaeledh.

Geahtjh mejtie datne veeljemelåhkosne! Jis ✨18 jaepien båeries daan jaepien✨, dellie tjoerh mujhtedh veeljemelåhkose sïjse tjaeledh. Dam tjoerh darjodh åvtelen ✨ruffien 30. biejjien✨, jis edtjh daan jaepien saemiedigkieveeljemasse steemmadidh!

#sametingsvalg #sámediggi #valg2021
Lahkoe biejjine Nöörje!🇳🇴

Styret

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (Mortena Heaikka Ellen Anete Elle Rávdná), varamedlem

E-poassta: elle.r.n@live.no
Válde aktijvuodav
Tlf: +47 971 22 760 E-poassta: nsr-u@nsr.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.