Vidar Andersen konstituert som leder for NSR

NSRs landsstyre har søndag 24.10.2021 konstituert Vidar Andersen som leder av NSR. Runar Myrnes Balto har tredd tilbake som leder etter utnevnelse som sametingsråd.

Kategori
NSR org
Forfatter
NSR
Dato
25.10.2021
NSR org

Vidar Andersen konstituert som leder for NSR

Runar Myrnes Balto meddelte søndag 24. oktober landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) at han trer tilbake som leder for organisasjonen som følge av at han 21. oktober ble utnevnt som sametingsråd. Myrnes Balto har vært leder siden 2018.

– For meg har det vært en stor ære å få lede den største samiske kulturpolitiske organisasjonen på norsk side. Det har vært tre svært givende år der det har vært mange viktige samiske saker å arbeide med, og jeg er takknemlig for å ha fått tilliten fra organisasjonen, sier avgåtte leder Runar Myrnes Balto.

Landsstyret har konstituert 2. nestleder Vidar Andersen som leder frem til neste landsmøte. Andersen har siden 2018 vært politisk nestleder i organisasjonen.

– Først vil jeg takke Runar Myrnes Balto for jobben som han har lagt ned for NSR, og ønsker lykke til med vervet som rådsmedlem. Jeg er takknemlig for tilliten til å fungere som NSRs leder i tiden fram mot landsmøtet neste år, og gleder meg til å ta fatt på oppgavene som følger med det.

I tråd med NSRs vedtekter har 1. nestleder Saia Stueng blitt forespurt først.

– Jeg valgte å peke på Vidar Andersen, fordi jeg er alene med to småbarn og har ikke mulighet til å påta meg dette vervet for øyeblikket. Heldigvis er Vidar svært dyktig, og jeg har stor tro at han vil lede NSR på en strålende måte, sier Saia Stueng.