Mathias tok opp utfordringene med militære øvelser i reinbeiteområder

Under Sametingets møte 8. mars 2022 fremmet sametingsrepresentant Mathias Eilert Olsen fra NSR og Dielddanuorguovllu Nuorak en ny sak om behovet for avbøtende tiltak ved miltære øvelser i reindriftsområder.

Kategori
Iinná ja Biras Sámiid Searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
08.03.2022
Iinná ja Biras Sámiid Searvi

Mathias tok opp utfordringene med militære øvelser i reinbeiteområder

– Grunnet en stor snøvinter, mye ising og derav mange låste beiter er det det per nå erklært beitekrise i 22 distrikt i Troms og Finnmark og Nordland, som for Nordland kan bli den største beitekrisen i mannsminne. Disse beitekrisene vil med klimaendringene bare bli vanligere, sier Mathias Eilert Olsen (NSR).

Flere av de rammede distriktene ligger nå i hovedområdet for militærøvelsen Cold Response som skal ha hovedvekten i Østerdalen og Indre Troms, men også med aktiviteter utenfor disse to områdene. Det er også mulig med sporadisk aktivitet i de rammede distriktene innenfor forskjellige avdelinger av Forsvaret. Det kan være vanskelig for distriktene å vite hvor det blir aktivitet, hvor omfattende aktiviteten er og gjør dermed problematikken vanskeligere.

Dialogen mellom reindriften og Forsvaret er svært avhengig av kunnskapen til befalene, og dermed er oppfølgingen reindriften får, langt fra uniform for reindriftsområdet.

– I situasjonen reinbeitedistriktene er i nå, vil en militærøvelse være en stor påkjenning for reindrifta. Forsvaret må derfor finansiere og være til hjelp for avbøtende tiltak under den kommende militærøvelsen Cold Response og i fremtidige militærøvelser som rammer distriktene. Det er viktig at Forsvaret får formell opplæring om reindriften i sine områder, og at systemet og dialogen for hvordan og når Forsvaret må iverksette avbøtende tiltak blir gjennomgående for hele Forsvaret, avslutter Mathias Eilert Olsen (NSR).

Sametingets plenumsmøte 8.–11. mars. kan følges her.