Helén til Nærings- og kulturkomiteen

Sametingsrepresentant Helén Storelv-Rabone har byttet komite på Sametinget, fra Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen til Nærings- og kulturkomiteen. Det betyr at Helén blant annet får arbeide med jordbrukssaker, som er en av hennes hjertesaker. Les hennes innlegg nedenfor fra Sametingets behandling av sak om innspill til jordbruksavtalen i forrige uke. Sametingsrepresentantene Eirik Larsen og Mathias Eilert Olsen er medlem i henholdsvis Plan- finanskomiteen og Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen. Det betyr at Vesthavet valgkrets nå er representert i alle tre av Sametingets fagkomiteer.

Kategori
Iinná ja Biras Sámiid Searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
13.12.2023
Iinná ja Biras Sámiid Searvi

Helén til Nærings- og kulturkomiteen

«Møteleder, jeg vil benytte denne anledningen til å takke Norsk Bonde- og Småbrukarlag for at de ga ekstraordinær beitepris til Fovsen Njaarke og Fosen-aktivistene på sitt landsmøte 11. november i år.

NBS sier at med denne tildelinga ønsker organisasjonen å uttrykke støtte til den mangeårige kampen reindriftsamene på Fosen har stått i. I 2023 har det har vært mye fokus på beiterett og beitebruk i landsdekkende media og i politikken. NBS ønsker økt bruk av beiteressursene og ser at reindriftsnæringa på Fosen sin innsats er til stor inspirasjon for beitebrukere langt ut over Sápmi og ut over Norges grenser.

Fovsen Njaarke og Fosen aktivistenes kamp kan også stå til inspirasjon for det markasamiske gårdsbruket. Gjennom fornorskningen har blant annet:

  • De markasamiske gårdene opplevd å bli nektet å kunne drive på sitt eget eide land grunnet for eksempel utbygging av vannkilder til de norske bygdene ved kysten.
  •  Fjernet muligheten til å kunne sende inn dyr med tradisjonelle øremerker til slakt.
  • Kriminalisert hjemmeslakten.
  • Etablert tilskuddsordninger som ikke er tilpasset markasamisk gårdsbruk og dermed tvinge småbrukene til å legge ned.

Der er det nok også noen rettighetsavklaringer som må bli gjennomført angående vår rett til kulturutøvelse.

En bærekraftig fremtid krever også kortreist mat, og der er den samiske bonden essensiell i å kunne tilby de matvarene vi trenger for å overleve. Småbrukene vil være en av nøklene for at maten som produseres er mangfoldig og dekker de næringsbehovene vi har her i Arktis. Samiske småbruk vil med andre ord, sammen med reindriften, øke vår matsikkerhet her nord, slik at vi i kriser, både nasjonal og internasjonal, ikke sulter.»

Les mer om prisen til Fovsen Njaarke her.