Finnsteinen ved Fiskefjorden er reddet!

IBSS har engasjert seg for å hindre ødeleggelsen av Finnsteinen, ved Fiskefjorden på grensen mellom Tjeldsund og Lødingen kommuner. Steinen er en sieidi og et fredet samisk kulturminne.

Kategori
Iinná ja Biras Sámiid Searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
03.02.2022
Iinná ja Biras Sámiid Searvi

Finnsteinen ved Fiskefjorden er reddet!

IBSS ble i fjor sommer kjent med at Sametinget i forbindelse med reguleringsprosessen av Hålogalandsveien ga dispensasjon fra fredning av Finnsteinen.

– Vi er svært glade for at Finnsteinen er berget. Jeg vil berømme både Sametinget og Statens vegvesen for å snu i saken, sier styremedlem i IBSS, Inge Anders Svonni.

Inge Anders Svonni

Finnsteinen er en viktig sjøsamisk sieidi og et kulturminne. Lokaliteten hører til den sterke sjøsamiske bosettingen i Guollevierda/Fiskefjorden. I dag står den sjøsamiske kulturen i Ofoten og Sør-Troms langt svakere enn den reindriftsamiske og den markasamiske kulturen. Den sjøsamiske bosettingen har vært hardt rammet av fornorskningen og derfor er det stort behov både for å dokumentere, ta vare på og formidle den sjøsamiske historien, og å revitalisere den. 

Finnsteinen utgjør sammen med Vonnasteinen i Darvevuotna/Kjærfjord på Dielddasuolu/Tjeldøya, sannsynligvis to voktere ved inngangen av fjordene. I samisk kultur er ikke slike formasjoner uvanlige. Både ved dalganger og fjorder er slike voktere kjent. 

Etter IBSS sin egen befaring sommeren 2021 henvendte IBSS seg til Sametinget med krav om at Finnsteinen måtte berges. IBSS mente at veie heller kunne utvides mot vest. Les brevet her.

Sametinget har sett på saken på nytt og i kontakt med Statens vegvesen, har Statens vegvesen kommet frem til at Finnsteinen skal bevares.

Kontaktperson IBSS: Inge Anders Svonni, tlf. 402 94 529.