Guovdageainnu sámiid searvi medlemsmøte

Guovdageainnu sámiid searvi inviterer til medlemsmøte på NSR sitt kontor på LES-huset torsdag 21.09. kl 17:00

Kategori
Guovdageainnu sámiid searvi

Forfatter
Guovdageainnu sámiid searvi
Dato
16.09.2023
Guovdageainnu sámiid searvi


Guovdageainnu sámiid searvi medlemsmøte

Guovdageainnu sámiid searvi inviterer til medlemsmøte hvor vi diskuterer plenumssakene på Sametinget. På sakslista er blant annet redegjørelse om revidering av Sametingets strategier for samiske språk – Giellalokten, Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya og Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtalen.

Det blir også satt fokus på Sametingets høring om sannhet- og forsoningskommisjonens rapport. Vi ønsker gjerne innspill fra medlemmene. Høringsfristen er 30. september.

Saksliste:

 • 033/23 Konstituering
 • 034/23 Søknad om fritak fra verv som representant- Sandra Márjá West
 • 035/23 Sametingsrådets beretning om virksomhet – September 2023
 • 036/23 Kunngjøring av nye saker
 • 037/23 Spørsmål til Sametingsrådet
 • 038/23 Redegjørelse om revidering av Sametingets strategier for samiske språk – Giellalokten
 • 039/23 Klimaendringer i Sápmi
 • 040/23 Samarbeidsavtaler 2023
 • 041/23 Idrettsavtalen 2024
 • 042/23 Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya
 • 043/23 Sametingets årlige fiskerisak – 2023
 • 044/23 Sametingets ILO-rapport 2023 – For perioden 1. juni 2018 til og med 31. mai 2023
 • 045/23 Sametingets innspill til statsbudsjettet 2025
 • 046/23 Kunstneravtalen 2024
 • 047/23 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2024-2025
 • 048/23 Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtalen.

Tid: Torsdag 21.09.23, kl. 17:00 – 18:30
Sted: NSRs kontor i 2. etg. LES-bygget
Også mulig å delta digitalt. ZOOM link her. 
Medlemmer får mulighet til å fremme sine synspunkter om de ulike sakene. Velkommen!