Guovdageainnu sámiid searvi medlemsmøte

Guovdageainnu sámiid searvi inviterer til medlemsmøte på NSR sitt kontor på LES-huset torsdag 21.09. kl 17:00

Kategori
Guovdageainnu sámiid searvi

Forfatter
Guovdageainnu sámiid searvi
Dato
16.09.2023
Guovdageainnu sámiid searvi


Guovdageainnu sámiid searvi medlemsmøte

Guovdageainnu sámiid searvi inviterer til medlemsmøte hvor vi diskuterer plenumssakene på Sametinget. På sakslista er blant annet redegjørelse om revidering av Sametingets strategier for samiske språk – Giellalokten, Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya og Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtalen.

Det blir også satt fokus på Sametingets høring om sannhet- og forsoningskommisjonens rapport. Vi ønsker gjerne innspill fra medlemmene. Høringsfristen er 30. september.

Saksliste:
033/23 Konstituering
034/23 Søknad om fritak fra verv som representant- Sandra Márjá West
035/23 Sametingsrådets beretning om virksomhet – September 2023
036/23 Kunngjøring av nye saker
037/23 Spørsmål til Sametingsrådet
038/23 Redegjørelse om revidering av Sametingets strategier for samiske språk – Giellalokten
039/23 Klimaendringer i Sápmi
040/23 Samarbeidsavtaler 2023
041/23 Idrettsavtalen 2024
042/23 Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya
043/23 Sametingets årlige fiskerisak – 2023
044/23 Sametingets ILO-rapport 2023 – For perioden 1. juni 2018 til og med 31. mai 2023
045/23 Sametingets innspill til statsbudsjettet 2025
046/23 Kunstneravtalen 2024
047/23 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2024-2025
048/23 Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtalen.

Tid: Torsdag 21.09.23, kl. 17:00 – 18:30
Sted: NSRs kontor i 2. etg. LES-bygget
Også mulig å delta digitalt. ZOOM link her. 
Medlemmer får mulighet til å fremme sine synspunkter om de ulike sakene. Velkommen!