Åpent møte: Sannhet og forsoning

Velkommen til åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport!

Kategori
Guovdageainnu sámiid searvi

Forfatter
Guovdageainnu sámiid searvi
Dato
05.10.2023
Guovdageainnu sámiid searvi


Åpent møte: Sannhet og forsoning

Velkommen til åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport!


Rapporten, som ble
presentert for Stortinget den 1. juni, avdekker fornorskningspolitikkens konsekvenser for samer, kvener/norskfinner og skogfinner, og presenterer tiltak for forsoning mellom minoritetene og den norske staten.

Mandag 9. oktober, kl. 18:00 – 20:30.
Sted: Diehtosiida, Njárggadat klasserom.


Liv Inger Somby
, kommisjonsmedlem legger frem rapporten. Etter presentasjonen vil det være en åpen samtale om innholdet i rapporten og foreslåtte tiltak.

Arrangør er Guovdageainnu sámiid searvi (GSS). GSS håper mange kan delta på møtet for å høre hva som kommer frem i rapporten og delta i samtalen om hvilke forventninger Kautokeinos befolkning har til tiltakene som blir foreslått.

Det er svært viktig at vi i Kautokeino snakker om Sannhets- og forsoningskommiteens rapport, fordi også her har fornorskningen påvirket oss sterkt, sier Elle Mari Dunfjell Oskal, leder i GSS.

Mange har opplevelser fra fornorskning, både i fortiden og nå i idag, og derfor inviteres alle, både unge og eldre til å delta. Vi snakker om det som kommer frem i artikkelen, og hva som er det neste steget. Er vi klar for å forsones? Eller er det nødvendig å sette enda større fokus på hva som har skjedd, fortsatt skjer og hvilke konsekvenser fornorskningen har?

Alle er hjertelig velkommen. Du trenger ikke å være medlem for å delta.

Det blir servert kaffe og snacks.

Bakgrunn:

Sametingsrådet inviterer det samiske samfunnet til å delta i åpen høring og komme med innspill til rapportens innhold og foreslåtte tiltak. På bakgrunn av lokale tilbakemeldinger og diskusjoner vil Guovdageainnu sámiid searvi gi en høringsuttalelse til Sametinget. Frist for høringsuttalelse er 31. Oktober.

OBS! Vi siterer ingen fra møtet.

Hvis du ikke kan delta på møtet, men likevel har lyst til å komme med innspill, kan de sendes til maren@nsr.no.