Statenes feilslåtte forvaltning av Tanalaksen

Beaska Niillas, førstekandidat for Norske Samers Riksforbund i Østre Valgkrets mener at stenginga av laksefiske i Tanaelva er konsekvensen av myndighetenes feilforvaltning.

Kategori
Deanu sámiid searvi
Forfatter
NSR
Dato
08.04.2021
Deanu sámiid searvi

Statenes feilslåtte forvaltning av Tanalaksen

– Det har ikke mangla på advarsler om at norsk og finsk forvaltning av laksebestanden i Tanaelva har vært feil. Statene har forvalta seg til situasjonen vi er i dag, mot alle formaninger fra oss og mot lokale sedvaner, sier Beaska Niillas førstekandidat for NSR i Østre valgkrets.

Beaska er enig i at det må tas sterke grep for å ta vare på laksen i Tanaelva, men mener at dagens løsning både kommer for seint, og tråkker på lokalbefolkningens rettigheter.

– I flere tiår har lokalbefolkninga blant annet advart mot at det store turistfisket i Deatnu ikke har vært bærekraftig. En fornuftig forvaltning ville vært å sette restriksjoner på turistfisket i god tid når bestandene har vært på tur ned, sier Beaska.

Vi, lokalbefolkninga ved Tanaelva har forvalta og tatt vare på laksen i tusen år før statene kom.

– Vi, lokalbefolkninga ved Tanaelva har forvalta og tatt vare på laksen i tusen år før statene kom. Tradisjonell kunnskap må være grunnlaget for forvaltninga av vassdraget, sier Beaska.  Neste steg må være at statene trekker seg ut fra vårt vassdrag så vi igjen kan forvalte fisket til det beste for oss som bor her, fortsetter han.

Niillas som selv er fra Tana, er bekymret for langtidsvirkninga stenginga av laksefisket vil ha på elvesamisk kultur.

– Laksefiske er en sentral del av våre liv og elvesamisk kultur tåler ikke permanent stenging av laksefisket i Tana. Det er viktig at lokalbefolkninga får lov til å ta opp fisket igjen så snart som mulig, så når fisket åpnes igjen er det lokalbefolkninga som har forrang, sier Beaska.

– Hvis lokale laksefiskere må sitte på elvebredden i en årrekke rammes vår mulighet til å lære opp den kommende generasjonen i tradisjonelt fiske. Vi kan risikere å ende opp med en tapt generasjon, og i verste fall at den elvesamiske kulturen går tapt, fortsetter Beaska.

Beaska Niillas mener at lokal forvaltning på sikt er det som kan sikre bærekraftige laksebestander i Tana.

– For fremtida må forvaltningen basere seg på vår lokale samiske tradisjonskunnskap om laksen og tilstanden i elva. Bare slik kan vi sikre våre 1000 år gamle elvesamiske tradisjoner, og at det går an å drive bærekraftig laksefiske i Tanaelva i 1000 år til, avslutter Beaska.