Årsmøte 2022 – Torsdag 3.mars kl 19.00 på Álttá Siida

Her finner du sakspapirene til årsmøtet 2022 torsdag 3.mars klokken 19.00 på Álttá Siida.

Kategori
Alta sameforening
Forfatter
Álttá sámiid searvi
Dato
17.02.2022
Alta sameforening

Årsmøte 2022 – Torsdag 3.mars kl 19.00 på Álttá Siida

Her finner du sakspapirene til årsmøtet 2022 torsdag 3.mars klokken 19.00 på Álttá Siida.

Klikk her for sakspapirer

 

Vi håper mange vil komme.

Saksliste
Sak 1 – Godkjenning av innkalling
Sak 2 – Godkjenning av fullmakter / medlemskap
Sak 3 – Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Sak 4 – Godkjenning av saksliste
Sak 5 – Årsmelding 2021
Sak 6 – Regnskap 2021
Sak 7 – Budsjett 2022
Sak 8 – Virksomhetsplan 2022-2023
Sak 9 – Orientering fra Álttá Siida AS v/ styreleder
Sak 10 – Orientering fra Álttá Sámi Giellaguovddáš v/styreleder
Sak 11 – Innkommende saker
11.1 – Álttá Siida Kulturhus
11.2 – Jubileumsfeiring for ÁSS 50 år
Sak 12 – Vedtektsendring
Sak 13 – Valg av delegater til NSRs landsmøte 2022
Sak 14 – Valg

 

Bures boahtin / Velkommen!

Styret i Álttá Sámiid Searvi: f.v. Brita Julianne Skum, Nils Isak Lantto, Andreas Vangseng Becken, Anne Henriette Nilut og Per Johnny Sara.