Nytt styre og planlegging av jubileumsfeiring

Álttá Sámiid Searvis årsmøte 2021 ble holdt mandag 15.november. Her kan du lese om noen av vedtakene og se hvem som ble valgt til verv i foreningen. Husk å gi innspill om du har gode ideer til feiringa av ÁSS 50 år neste år!

Kategori
Alta sameforening
Forfatter
Álttá sámiid searvi
Dato
16.11.2021
Alta sameforening

Nytt styre og planlegging av jubileumsfeiring

Årsmøte 2021

På grunn av covid ble årsmøtet i ÁSS utsatt, men ble avholdt mandag 15.novmeber på Álttá Siida.  Blant årsmøtesakene var valg av styre og planlegging av ÁSS jubileumsfeiring i 2022. Se link til sakspapirer og protokoll nederst i saken.

ÁSS fyller 50 år

Gjennom et halvt århundre har ÁSS som kulturpolitisk forening arbeidet for styrking og synliggjøring av samisk språk og kultur i Alta og omegn. Vi har en lang historie å feire og minnes. Styret fikk fullmakt til å sette sammen en arrangementskomité. Sammen med styret vil komitéen planlegge en stor feiring høsten 2022.

Har du selv lyst å sitte i komitéen, eller har du noen gode ideer om hvordan vi kan feire? Send en e-post til styret (ass@nsr.no) før utgangen av 2021!

Rutinert styre med nye krefter ved roret

Årsmøtet hadde også valg på sakslista, og mange av forrige periodes styre- og varamedlemmer fortsatte. Brita Julianne Skum takket for seg etter 2 år som leder i ÁSS, men fortsetter heldigvis i styret. Anne Henriette Nilut ble valgt til ny styreleder og Andreas Vangseng Becken til ny nestleder. Frank Bjørnstrøm ble valgt til nytt varamedlem.

F.v.: Brita Julianne Skum, Nils Isak Lantto, Andreas Vangseng Becken, Anne Henriette Nilut, Per Johnny Sara.

Disse ble valgt til verv i Álttá Sámiid Searvi:

 • Anne Henriette Nilut (styreleder, 2021-2023)
 • Andreas Vangseng Becken (nestleder, 2021-2023)
 • Nils Isak Lantto (styremedlem, 2020-2022)
 • Per Johnny Sara (styremedlem, 2021-2022)
 • Brita Julianne Skum (styremedlem, 2021-2022)
 • Hjørdis Øvergård (1.varamedlem, 2020-2022)
 • Frank Bjørnstrøm (2.varamedlem, 2021-2023)
 • May Ragnhild Vasara (3.varamedlem, 2020-2022)
 • Antti Olavi Lantto (4.varamedlem, 2020-2022)

Revisor:

 • Inger Elin Utsi
 • Ekstern revisor

Valgkomite:

 • John Harald Skum
 • Antti Olavi Lantto
 • Hjørdis Øvergård

Dokumenter fra årsmøte 2021: