Jahkečoahkkin / årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte torsdag 15. februar kl 18, i lokalene til Romssa Sámi Viessu på Havneterminalen.
Møtet starter med siste nytt om Sámi Viessu v/daglig leder Jill Abelsen Olsen.
Vi får også besøk av NSRs leder Beatrice Fløystad.

Saksliste ihht vedtekter:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent, , samt to medlemmer til å signere protokollen
3. Årsmelding 2023
4. Regnskap 2023 og revisjonsberetning
5. Virksomhetsplan 2024-2025
6. Aktivitetsplan barn og unge 2024-2025
7. Budsjett for 2024
8. Valg:
- Styre: leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer
- Valgkomité: én leder + to medlemmer
- Revisorer: to personer
- Delegater til NSR landsmøte 2024
9. Endring av vedtekter

Dato
15.02.2024
Sted
Romssa Sámi Viessu, Havneterminalen.