Oslo Sameforening 75-årsjubileum

I 1948 ble Oslo Sámiid Searvi/Oslo sameforening stiftet og vi inviterer til stor markering av 75-årsjubileet.
Hold av datoen! Følg med på facebookarrangementet.

Dato
02.12.2023
Sted
Samisk Hus i Oslo