Oslo: Lørdagskafé og åpent møte

Velkommen til lørdagskafé på Samisk hus, og åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, lørdag 23. september.
Lørdagskafeen på Samisk hus er en sosial samisk møteplass for oss her i Oslo og omegn. Denne lørdagen vil vi i tillegg sette av tid og rom til å diskutere rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Program for dagen, og innledere annonseres snarlig på facebook-arrangementet. Hold av datoen.

Bakgrunn:
Sametingets plenum skal behandle rapporten i sin helhet. I den forbindelse ber sametingsrådet om innspill fra det samiske samfunnet om rapportens innhold og de forsonende tiltakene. Høringen er åpen for alle, og fristen er 30. september. Vi håper denne møteplassen kan bidra til at samiske organisasjoner og den samiske befolkninga i Oslo og omegn blir inspirert til å gi sine bidrag til behandlinga av rapporten.

Dato
23.09.2023
Sted
Samisk Hus i Oslo