Åpent folkemøte om Oslove

De samiske organisasjonene Oslo ja biras sámi váhnenfierpmádat/Oslo og omegn samiske foreldrenettverk, 2) Oslo Sámiid Duodji, 3) Osloven Saemiej Siebrie/Oslo Sameforening, 4) Oslo Sámeálbmot Bellodat/Oslo Samefolkets Parti og 5) Barkijekrirrie Oslovisnie/Samisk avdeling av Arbeiderpartiet i Oslo inviterer til felles folkemøte om samisk stedsnavn i Oslo. Mer informasjon på facebook.

Dato
23.08.2022
Sted
Samisk Hus i Oslo