Valg av Sametingspresident

Duorastaga 21.10.21 lea dievasčoahkkin, gos earret eará Sámediggepresideanta válljejuvvo. // Torsdag 21.10.21 er det plenumsmøte og hvor blant annet Sametingspresident velges.

Les mer på Sametingets nettsider

Dato
21.10.2021
Sted
Kárášjohka – Karasjok