Høytidelig åpning av det 9. Sameting

Gaskavahku 20.10.21 rahppojuvvo ođđa Sámediggi ja dievasčoahkkin vuođđuduvvo. // Onsdag 20.10.21 er det høytidelig åpning av det 9. Sameting og konstituering av plenum.

Les mer på Sametingets nettsider

Dato
20.10.2021
Sted
Kárášjohka – Karasjok