Giellavahkku – Samisk Språkuke

Sametinget gjentar suksessen med samisk språkuke i uka 25-31. oktober 2021. NSRs sameforeninger er gode bidragsytere til språkuka, og vi vil etterhvert samle våre lokallags arrangementer i forbindelse med språkuka på en plass. I mellomtida kan du lese mer om språkuka på Sametingets nettsider.

Dato
25.10.2021
Sted
Sápmi