Registreringsfrist for å kunne stemme ved valget

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid. Alle samer som fyller 18 år i valgåret, eller som er over 18 år, kan melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Les mer om mantallskriteriene og meld deg inn i Sametingets valgmanntall på Sametingets nettsider

Dato
30.06.2021
Sted
Norge