Ávjovárri valgkrets

NSRs liste i Ávjovárri valgkrets

1.

Aili Keskitalo (1968) er fra Kautokeino og jobber som parlamentarisk leder for NSR. Hun er presidentkandidat for NSR ved sametingsvalget. Hun har tidligere jobbet for Samisk høgskole og Kautokeino kommune, og har Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School.

 

2.

Áilen-Nigá Máhtte / Mathis Nilsen Eira (1949) er fra Karasjok og har i hele sitt voksne liv arbeidet med og i reindriften. Han har hatt flere verv i Norske Reindriftsamers landsforbund og har erfaring som kommunepolitiker i Karasjok.

 

3.

Sandra Andersen Eira (1986)arbeider som fisker og bor i Russenes i Porsanger. Hun har tidligere vært mannskap i Finnmark, Troms og Nordland, både innen garn- og linefiske. Hun fisker nå i Vest-Finnmark med egen sjark.

 


4. Klemet Erland Hætta (1973) – Masi
5. Celine Boyne Lamo (1995) – Karasjok
6. Kjell Birkely Andersen (1958) – Stabbursnes
7. Ol Johan Gaup (1986) – Kautokeino
8. Magnar Aslaksen (1964) – Karasjok
9. Maren Benedicte Storslett (1996) – Kautokeino
10. Laila Elisabeth Nystad (1995) – Karasjok
11. Nils Jovnna Gaup Grønmo (1994) – Karasjok
12 Ellen J. S. Eira (1955 ) – Kautokeino
13. Anders Nils Utsi (1967) – Karasjok
14. Ann-Britt Birkeli (1955) – Lakselv
15. Saia Marilena Stueng (1993) – Karasjok
16. Ole Henrik Magga (1947) – Kautokeino

NSRs representanter i Ávjovárri vil jobbe for

 • at Samisk kunstmuseum og teaterbygget for Beaivváš bygges.
 • at det utvikles en utstilling om Alta-Kautokeino-saken, som kan være starten på et kultur- og dokumentasjonssenter i Máze.
 • bedre samisk medietilbud til barn og unge. Stimulere til produksjon av flere samiskspråklige filmer for barn og unge.
 • digitalisering av gamle filmer, lydopptak og bilder for å dokumentere kulturarv og historie.
 • samisk språksenter i Karasjok – språkrøkt og språkutvikling er viktig.
 • at vedteiger skal være gratis og elgjakta skal ikke bli for dyr for fylkets innbyggere.
 • at reintallstilpasningen må skje i samarbeid med reindrifta og med avviklingsordninger for dem som ønsker det.
 • å styrke rekrutteringsordninger for ungdom som vil etablere seg innenfor yrkesfiske (Eks. støtte til sikkerhetskurs og utstyr, smidigere finansieringsordninger ved førstegangsinvestering for ungdom).
 • bygging av Samisk helsepark.
 • et nei til utvidelse/opprettelse av nasjonalparker hvis det hindrer lokal samisk bruk.
 • å styrke fastboendes tradisjonelle rettigheter til jakt og fiske. Motorferdselloven skal tilpasses kulturbasert utmarkshøsting. Utmarksnæringsutøvere skal kunne bruke motorkjøretøyer i sin næring, herunder også samisk reiselivsnæring.
 • et initiativ for å løfte fram samiske pionerer og helter.

Sandra Andersen Eira og Aili Keskitalo. Alle foto utenom foto av Mathis Nilsen Eira: Marie Louise Somby