Mjøsa og omegn sameforening

Mjøsa og omegn sameforening / Mjøsan dajve saemien siebrie (MDS) har base på Lillehammer og i Mjøstraktene men har medlemmer fra over hele Hedmark og Oppland. Foreningen ble stiftet 21.04.2008. Foreningen har en egen facebookgruppe kalt Mjøssamer. Styret består av følgende tillitsvalgte etter sist avholdte årsmøte 30.3.2019:

  • Amund Holberg (leder): amund.holberg@brunbjorn.no / + 4795725643
  • Rita Helmi Laakso (styremedlem/kasserer)
  • Sylvi Gundersen (styremedlem)
  • Aina Danielsen Nicolaisen (styremedlem/sekretær)
  • Siv Marie Bakken (styremedlem)
  • Karina Lillehaug Pedersen (styremedlem)
  • Aslak Bergerud (vara)
  • Kai Gjessing (vara)
  • Hege Merete Somby (vara)