Mjøsa og omegn sameforening

Mjøsa og omegn sameforening / Mjøsan dajve saemien siebrie (MJO) har base på Lillehammer og i Mjøstraktene men har medlemmer fra over hele Hedmark og Oppland. Foreningen ble stiftet 21.04.2008. Sist avholdte årsmøte 27.4.2017. Foreningen har en egen facebookgruppe kalt Mjøssamer.

Kontakt foreningen på mjosa@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret, som består av disse:

  • Irene Kvitfjell (leder/sekretær): saxirene@yahoo.no / +47 952 78 858
  • Rita Laakso (styremedlem/kasserer)
  • Sylvi Gundersen (styremedlem/sekretær)
  • May-Liss Børke (styremedlem)
  • Aina E. Danielsen Nicolaisen (styremedlem)
  • Siv Bakken (styremedlem)
  • Aslak Bergerud (1. varamedlem)
  • Kai Gjessing (2. varamedlem)