Soptsestalleme: Laks – sameksistens og ressursutnyttelse

Laks både er og har vært en sentral del av samisk livsgrunnlag i mange deler av Sápmi. Det er i dag utfordringer og begrensninger i laksefisket og vi vil forsøke å se på både årsaker og løsninger til dagens situasjon. Tradisjonell kunnskap, statenes forvaltning, samiske rettigheter og tradisjoner er noen av temaene på denne Soptsestalleme.

Kategori
Soptsestalleme
Forfatter
NSR
Dato
14.05.2021
Soptsestalleme

Soptsestalleme: Laks – sameksistens og ressursutnyttelse

Laks både er og har vært en sentral del av samisk livsgrunnlag i mange deler av Sápmi. Det er i dag utfordringer og begrensninger i laksefisket og vi vil forsøke å se på både årsaker og løsninger til dagens situasjon. Tradisjonell kunnskap, statenes forvaltning, samiske rettigheter og tradisjoner er noen av temaene på denne Soptsestalleme.
Beaska Niillas leder denne Soptsestalleme

Deltakere:

 • Silje Karine Muotka
  Sametingsråd og presidentkandidat for NSR til Sametingsvalget
 • Steinar Pedersen
  Dr. Ph historie og laksefisker
 • Camilla Brattland
  Førsteammanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT
 • Áslat Holmberg
  Visepresident i Samerådet, Master i Indigenous Studies og laksefisker

Youtube Lávdegiella/gulvspråk:

YouTube Sámegillii:

YouTube Norsk: