NSR søker sekretariatsleder

Vil du være med å sikre og utvikle det samiske samfunnet, sikre utvikling i samiske lokalmiljøer og sørge for at den samiske røsten høres? NSR omorganiserer og søker nå etter sekretariatsleder.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.08.2023
NSR

NSR søker sekretariatsleder

Norske Samers Riksforbund, NSR, har siden sameforeningene samlet seg i 1968 vært en av de viktigste aktørene i den samiske samfunnsutviklingen. Med en klar samisk røst for kultur, språk og rettigheter er NSR fortsatt en av grunnsteinene i det samiske samfunnet.

NSR er en kulturpolitisk organisasjon og stiller også til valg til Sametinget. NSR er medlem i Sámiráđđi og bidrar der til å bygge ned grensene og styrke vårt felles Sápmi. Innenfor Norge har NSR 25 lokallag som jobber på lokalt nivå for det samiske samfunnet. Lokallagene bidrar til sine samiske lokalsamfunn og gjør alt fra å arrangere festivaler til å drifte barnehager og språksentre og sørge for møteplasser og kulturtilbud.

landsmøtet 2022

NSR omorganiserer og som en del av dette søker vi sekretariatsleder i 50 % fast stilling. Som sekretariatsleder vil du inngå i et team med NSR-Ns organisasjonssekretær, rådgiver for sametingsgruppa og rådgiver i sekretariatet. Din nærmeste leder vil være NSRs leder. Utover fast 50% stlling som sekretariatsleder vil det være mulig å jobbe inntil 100 % gjennom blant annet prosjektarbeid.

Vårt sekretariat er i Guovdageaidnu i LES-bygget. Vi deler kontorer med det samiske studieforbundet SOL, og sammen med andre leietakere i LES-bygget kan vi tilby et sosialt og kreativt arbeidsmiljø. Som sekretariatsleder vil du lede NSRs sekretariat i det daglige.

Vi søker deg som:

 • Har gode kunnskaper om det samiske samfunnet
 • Kan bidra godt til personalledelse og økonomistyring
 • Har erfaring i å lede og gjennomføre prosjekter
 • Mestrer dialog mellom frivillighet, administrasjon og politikk
 • Kan jobbe selvstendig og er fleksibel og løsningsorientert
 • Har god skriftlig fremstillingsevne på samisk og norsk/svensk

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Ledelse og organisering av NSRs sekretariat og ansvar for den daglige driften av NSR
 • Ha personalansvar for våre ansatte og overordnet ansvar for NSRs økonomi
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø og gode arenaer for møter mellom tillitsvalgte, medlemmer og ansatte
 • Bistå landsstyret under og mellom møter, samt følge opp landsstyrets vedtak
 • Arbeide sammen med og gi bistand til NSRs lokallag
 • Drift av sosiale medier og vår nettside

 

Tiltredelse så snart som mulig. Lønn etter avtale. Politiattest må fremvises før eventuell ansettelse. Kontorsted er Guovdageaidnu, men andre arbeidssteder kan bli vurdert. Stillingen krever en del fleksibilitet i forhold til arbeidstid, spesielt i forbindelse med møter. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingstype: Sekretariatsleder 50% fast

Arbeidssted: Guovdageaidnu

Søknad sendes elektronisk til nsr@nsr.no innen 20. august. 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt NSR-leder Beatrice Iren Fløystad på +47 415 10 105 eller beatrice@nsr.no