Dál bohtet eanet sámegiel girjjit!

Ođđa girjjálašvuođastrategiijas Sámediggi láhčá saji stuorra lasáhussii ođđa sámegiel girjjiid almmuheapmái. – Nana lokten sámi girjjálašvuhtii, dadjaba Norgga Sámiid Riikkasearvvi Henrik Olsen ja Guovddášbellodaga Elisabeth Erke.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
25.09.2019
NSR

Dál bohtet eanet sámegiel girjjit!

Go Sámediggi dál lea lasihan doarjjasupmi 5,1 miljovnnain 2010 bušeahtas, de dat mearkkaša eanet sámegiel girjjiid.

– Miehtá Sámi leat girječállit mat dáiguin ruđaiguin ožžot vejolašvuođa addit ođđa lohkansensašuvnnaid sámi álbmogii. Ođđa girjjálašvuođaáŋgiruššan lea nana lokten sámi girjjálašvuhtii, lohkanillui ja sámegillii, dadjá Olsen.

Ođđa girjjálašvuođaáŋgiruššan lea nana lokten sámi girjjálašvuhtii, lohkanillui ja sámegillii.

2018:s juolludii Sámediggi ruđa oktiibuot 32 girjái, sihke originálagirjjiide ja ovdamearkka dihte mánáid- ja nuoraidgirjjiid jorgalemiide. 5,1 miljovnna lasáhusain mis lea áigumuš ruhtadit velá 20 ođđa girjji jahkái. Dat mearkkaša buvttadeami mas leat oktiibuot birrasii 50 girjji jahkái.

– Lassi ruhta buotlágan girjjálašvuhtii lea lávki mii galggašii addit eanet sápmelaččaide lohkanvásihusaid, ja ahte eanet sámegielat buorebut oidnošedje. Eanet lohkkit besset oahpásmuvvat sámegillii, sámi jurddašanvuohkái, kultureallimii ja historjái, Erke joatká.

Sámediggi lea dán bušeahtas válljen ruđaid sirdit girjebussiid doaimmain girjjálašvuhtii ja ođđa girjjálašvuođagaskkusteapmái. Olsen sáhttá muitalit ahte leat jođus ásahit girjjálašvuođagaskkustanvirggiid máttasámi ja julevsámi guvlui, Sijti Jarngii Árbordes ja Árran julevsáme guovdásjii Ájluovttas.

Eanet lohkkit besset oahpásmuvvat sámegillii, sámi jurddašanvuohkái, kultureallimii ja historjái.

– Dát virggit galget bargat lagat ovttasbarggu ásahemiin iešguđet ásahusaid gaskka oainnusmahttin dihte sámi girjjálašvuođa iešguđet lágidemiid láhčimiin ja máhtu nannemiin sámi girjjálašvuođa ja kultuvrra birra, earret eará bibliotehkain, dadjá sámediggeráđi Olsen.

Sámedikki ovttasbargobellodagat áigot mielas ođđa girjjálašvuođastrategiija bijat johtui.

– Otne váilu hui ollu sámegiel lohkamuš, sihke báhpiris ja digitálalaččat, ja dat guoská oppa Sápmái. Dán hástalusa áigut dáinna girjjálašvuođastrategiijain dustet, sámegiel girječálliid, lohkanilu ja sámi giellabarggu nannemiin, Elisabeth Erke loahpaha.

jus háliidat eanet kommentáraid, de lea Henrik Olsen joksamis tlf 907 75 219‬, ja Elisabeth Erke tlf 411 64 145.