Nå blir det flere samiske bøker!

I sin nye litteraturstrategi legger Sametinget til rette for en stor økning i utgivelsen av nye samiske bøker. – Et stort løft for samisk litteratur, sier Henrik Olsen fra Norske Samers Riksforbund og Elisabeth Erke fra Senterpartiet.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
25.09.2019
NSR

Nå blir det flere samiske bøker!

Når Sametinget nå har økt tilskuddssummen med 5.1 millioner i budsjettet for 2020, vil det bety et oppsving i antallet nye samiske bøker. 

– Over hele Sápmi sitter det forfattere som gjennom disse midlene får muligheten til å gi nye lesersensasjoner til den samiske befolkningen. Den nye litteratursatsinga representerer et stort løft for samisk litteratur, for leseglede og for samisk språk, sier Olsen.

Den nye litteratursatsinga representerer et stort løft for samisk litteratur, for leseglede og for samisk språk.

I 2018 ble det gitt finansiering til totalt 32 bøker fra Sametinget, til både orginalverk og oversettelser av for eksempel barne- og ungdomsbøker. Med økningen i på 5.1 millioner regner man med å kunne finansiere ytterligere 20 nye bøker per år. Det vil si en total produksjon på rundt 50 bøker per år.

– Økte midler til litteratur av alle slag, er et steg for å gi flere samer samiske leseropplevelser, og at flere samiske språk blir enda mer synlig. Flere lesere får bli kjent med samisk språk, tenkemåte, kulturliv og historie, fortsetter Erke

Sametinget har ved dette budsjettet valgt å flytte midler fra drift av bokbusser, til produksjon av litteratur og nye litteraturformidling. Olsen kan fortelle at man er i gang med å opprette litteraturformidlingsstillinger i sørsamisk og lulesamisk område, ved Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Árran lulesamiske senter i Tysfjord.

Med økningen i på 5.1 millioner regner man med å kunne finansiere ytterligere 20 nye bøker per år.

– Disse stillingene vil jobbe for å etablere tettere samarbeid mellom ulike institusjoner for å synliggjøre samisk litteratur ved å tilrettelegge for ulike arrangement og øke kunnskapen om samisk litteratur og kultur, blant annet i bibliotekene, sier Sametingsråd Olsen.

Samarbeidspartene på Sametinget ser frem til å sette den nye litteraturstrategien i live.

– Det er i dag for et stort etterslep for samiskspråklig lesestoff, både på papir og digitalt, og dette gjelder i hele Sápmi. Det er denne utfordringen vi nå vil løse med den nye litteraturstrategien, ved å styrke samiske forfattere, leseglede og det samiske språkarbeidet, avslutter Elisabeth Erke.

For flere kommentarer kan Henrik Olsen nås på tlf 907 75 219, og Elisabeth Erke på tlf 411 64 145