Jilliemearoen veeljemegievlie

Her finner du NSRs lokale valgprogram for Vesthavet valgkrets. Valgkretsen består av kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord i Troms og Finnmark fylke og kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke.

Jilliemearoen veeljemegievlie

NSR i Vesthavet valgkrets vil arbeide for:

 • å synliggjøre samisk historie og kultur i hele valgkretsen, særlig i områder hvor den samiske bosetningen er mindre kjent. Arbeide for tilflytting til samiske bygder og tilbud for unge.
 • å styrke opplæring i samiske språk fra barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Utvikle samiske profilskoler og sikre rekruttering til skoler og barnehager – blant annet gjennom sámástiddje.
 • at Buvvda/Bodø, Hárstták/Harstad, Áhkánjárga/Narvik og Suortá/Sortland blir bykommuner i det samiske språkområdet.
 • å styrke samiske primærnæringer, sikre beiteareal til jordbruk og reindrift samt hindre tap til rovvilt. Støtte flere førstegangsinvesteringer i fiskefartøy og styrke etablerings- og investeringstilskuddene i jordbruket.
 • å styrke/videreutvikle samiske institusjonene i valgkretsen, herunder Várdobáiki, Árran, Nuoraj-tv, Duoddara Ráfe, Márkomeannu, Bárru Viestterállasis ja Lufuohtas / i Vesterålen og Lofoten, Stormen samiske senter og Ástávuona giellagoahtie
 • å samarbeide med kommuner, Sámi Klinihkka og Helse Nord om videreutvikling og etablering av samiske helsetjenester
 • å skape en samisk folkefest og kulturuke under Bådåddjo/Bodø 2024 – europeisk kulturhovedstad.
 • å etablere og styrke samiske reiselivsbedrifter gjennom oppstartstøtte og kompetanseheving, samt vurdere etablering av samiske næringshager i valgkretsen.
 • økt samarbeid med kommuner om pitesamisk språkrevitalisering og satse på mer skilting på samiske språk.
 • etablere flere og styrke samiske møteplasser i valgkretsen, herunder arenaer for duodje, og møteplasser for ungdom og i byene.
 • trygge og gode samiske lokalsamfunn. Sikre oppfølgning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Jobbe for erstatningsordning der myndighetene har sviktet i å beskytte mot vold og overgrep.
 • nei til vindindustri på reinbeiteland og i samiske områder. Styrke samiske rettigheter til land og vann gjennom oppfølgning av Samerettsutvalget 2.

Må forhåndsstemme

Velgere som bor i kommuner med under 30 manntallsførte kan ikke stemme på valgdagen. De må forhåndsstemme senest fredag 10. september.

 • Andøy
 • Beiarn
 • Dyrøy
 • Flakstad
 • Gildeskål
 • Ibestad
 • Lødingen
 • Meløy
 • Moskenes
 • Røst
 • Steigen
 • Sørfold
 • Værøy
 • Vågan
 • Øksnes

De som ikke er i hjemkommunen på valgdagen

Kan stemme 13. september

 • Bodø
 • Evenes
 • Fauske
 • Gratangen
 • Hadsel
 • Hamarøy
 • Harstad
 • Kvæfjord
 • Lavangen
 • Narvik
 • Tjeldsund
 • Salangen
 • Saltdal
 • Sortland
 • Vestvågøy