Viesttarmeara válgabiire

Dás gávnnat NSR:a báikkálaš válgaprográmma Ávjovári válgabiirres. Dát gielddat leat válgabiirres: Divrráid, Dielddanuori, Siellaga, Loabága, Rivttaga, Ivvárstáđiid, Hársttáid, Bjarkøy, Giehtavuona suohkanat Romssas ja Finnmárkku fylkkas ja suohkanat Sálatvuomi, Bájddára ja Meløy rájes ja davásguvlui Nordlándda fylkkas.

Viesttarmeara válgabiire

NSR áigu Viesttarmeara válgabires bargat:

 • Oidnosii loktet sámi historjjá ja kultuvrra olles válgabiirres, earenoamážit guovlluin gos sámi ássan ii leat nu oahpis. Bargat ásaiduvvama sámi giliide, ja nuoraidfálaldagaid ovddas. 
 • Nannet sámegieloahpahusa mánáidgárddiin, vuođđooahpahusas ja alit oahpus. Ovddidit sámi profiilaskuvllaid ja sihkkarastit rekruterema skuvllaide ja mánáidgárddiide – ovdamearkka dihtii sámásteddjiid bokte. 
 • Gohččut gávpogasuohkaniid Bådåddjo, Hárstták, Áhkkánjárgga ja Suortták sámi giellaguvlui. 
 • Nannet sámi vuođđoealáhusaid, sihkkarastit guohtuma eanadollui ja boazodollui ja eastadit boraspirevahágiid. Ruđalaččat doarjut vuosttas bivdofatnasa oastima ja nannet álggahan- ja investerendoarjagiid eanadollui. 
 • Sihkkarastit/nannet sámi institušuvnnaid válgabiirres. Nu mo Várdobáikki, Árrana, Nuoraid-TV, Duoddara ráfe, Márkomeanu, Bárru Viestterállen ja Lufuohtan. Stormen Sámi guovddáš ja Ástávuona giellagoađi. 
 • Ovttasbargat suohkaniiguin, Sámi Klinihkain ja Davvi Dearvvašvuođain ovdánahttit ja ásahit sámi dearvvasvuođafálaldagaid. 
 • Lágidit sámi álbmotriemuid ja kulturvahku Bådåddjo 2024:s – eurohpalaš kulturoaivegávpot. 
 • Ásahit ja nannet sámi mátkeealáhusfitnodagaid álggahandoarjagiid ja gelbbolašvuođaloktema bokte, ja árvvoštallat sámi ealáhusgođiid ásaheami válgabiirres. 
 • Ovttasbargat suohkaniiguin bihtánsámegiela ealáskahttimiin ja bargat eanet sámegielat galbema ovddas. 
 • Ásahit ja nannet eanet sámi gávnnadanbáikkiid válgabiirres, ja dainna maid arenaid duodjái, ja gávnnadanbáikkiid nuoraide ja gávpogiin. 
 • Bargat dorvvolaš ja buriid sámi báikkálaš servodagaid ovddas. Sihkkarastit Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna raporta čuovvuluvvo. Bargat buhtadusortnegiid ovddas dain áššiin main eiseválddit eai leat suddjen veahkaválddálašvuođas.
 • Eat dáhto bieggaindustriija guohtoneatnamiin sámi guovlluin. Nannet sámi rivttiid eatnamiidda ja čáziide SRU2 čuovvuleami bokte.

Ferte ovddalgihtii jieanastit

 • Ánda / Andøy
 • Bájjdár / Bájddár / Beiarn
 • Bievák / Bø
 • Divrrát / Dyrøy
 • Flakstad
 • Oarjelij Bájjdár / Gildeskål
 • Ivvárstádik / Ibestad
 • Lodegak / Lodek / Lådik / Lødingen
 • Meløy
 • Moskenes
 • Røst
 • Stájggo / Steigen
 • Oarjje-Fuolldá
 • Værøy
 • Vuogát / Váhki / Vågan
 • Ikšnášši / Øksnes

Sii geat eai leat ruovttugielddas válgabeaivvi.

Kan stemme 13. september

 • Buvvda / Bådåddjo / Bodø
 • Evenášši / Evenes
 • Fuassko / Fuossko / Fauske
 • Rivtták / Gratangen
 • Ulpi / Hadsel
 • Hábmer / Hamarøy
 • Hárssták / Harstad
 • Giehtavuotna / Kvæfjord
 • Loabák / Lavangen
 • Áhkánjárga / Narvik
 • Dielddanuorri / Tjeldsund
 • Siellak / Salangen
 • Sálatvuobme / Saltdal
 • Suortá / Sortland
 • Vestvågøy