Dielddanuorguovllu nuorak

Dielddanuorguovllu Nuorak (DGN) er en ungdomsforening for de mellom 12 og 26 år med base i området rundt Dielddanuori/Tjeldsundet. DGN jobber for å være en stemme og møteplass for samisk ungdom, og holder sosiale kurs, møter og morsomme aktiviteter. Hvis du har spørsmål eller henvendelser, ta gjerne kontakt!

Gaskesadth mijjem
Tlf: 99151945 E-påaste: dgn@nsr.no

Styret

Gaskesadth mijjem
E-påaste: dgn@nsr.no

Dokumenter